Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Wójcik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Bilans wodny dla zamkniętego składowiska odpadówWater balance of closed landfill / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 2, s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Data on the Biala River wetland and the results of the field experiments / Włodzimierz WÓJCIK, Małgorzata Wójcik // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 211–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energy evaluation of Poland / Włodzimierz WÓJCIK, Jacek Stasik, Howard T. Odum // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 269–279

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energy evaluation of treatment alternatives in Poland / Włodzimierz WÓJCIK, Sławomir LESZCZYŃSKI, Howard T. Odum // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 145–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum, Włodzimierz WÓJCIK, [et al.], Sławomir LESZCZYŃSKI, [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — [14], 326 s.. — Bibliogr. s. 283–304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lead and zinc retention in the Biala River wetland of Poland / Włodzimierz WÓJCIK, Małgorzata Wójcik // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 97–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Matematyczny model interakcji mokradła z odciekami ze składowisk odpadówMathematical model of interactions of wetland with landfill leachates / Tomasz BERGIER, Łukasz Szilder, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 185–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Modelowanie transportu isorpcji związków organicznych zawartych wodciekachModelling of leakage organic contaminants transport and sorption / Barbara Dąbrowska, Włodzimierz WÓJCIK, Wojciech Dąbrowski // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 133–141. — Bibliogr. s. 139–141, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ołów i cynk w środowisku oraz rola mokradeł w ich usuwaniu[Lead and zinc in environment and role of wetlands in their removal] / Włodzimierz WÓJCIK, Howard T. Odum, Łukasz Szilder. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 137, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0154). — Bibliogr. s. 131–[138]. — ISBN10: 83-89388-64-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perspectives on lead and zinc manufacturing, and environment / Włodzimierz WÓJCIK // W: Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum [et al.] ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — ISBN10: 1-56670-401-4. — S. 115–119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Program komputerowy do symulacji przepływu masy i energiiMass and energy flow simulation computer program / Łukasz Szilder, Cezary Toś, Włodzimierz WÓJCIK, Tomasz BERGIER // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 199–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Selected indicators of sustainability / Włodzimierz WÓJCIK // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Syllabus of the annual workshops on challenges of sustainable development / Gisela Bosch, Włodzimierz WÓJCIK, Tomasz Bergier // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Usuwanie metali ciężkich i substancji ekstrahujących się eterem naftowym z odcieków wysypiskowych na oczyszczalniach hydrobotanicznychRemoval of heavy metals and substances extracted with petroleum ether from landfill leachate on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 2, s. 173–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, oczyszczalnie hydrobotaniczne, odcieki wysypiskowe

  keywords: constructed wetlands, heavy metals, landfill leachate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane problemy gospodarki odciekami ze składowisk odpadów[Aspects of the landfills wasterwater management] / Włodzimierz WÓJCIK // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 147–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie modelu HELP3 do określenia bilansu wodnego dla wybranych składowiskApplication of HELP3 model for water balance on chosen landfills / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 195–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zmienność składu fizyczno-chemicznego odcieków ze składowisk odpadówVariations of chemical and physical composition of the leachates from waste disposal sites / Barbara Dąbrowska, Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 143–151. — Bibliogr. s. 149–151, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: