Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zych, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3067-4316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-6164-2018

Scopus: 22982564300

PBN: 5e709208878c28a04738ee50

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 295 publikacji Autora


1
 • A new laser-registered image of the shrinkage kinetics of foundry alloys / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ // W: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2019 : 59 międzynarodowa konferencja naukowa : Sandomierz, 4–6.09.2019 : program / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — [Sandomierz : Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej „Koło Odlewników”], [2019]. — S. 35. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of modern methods of assessment of sand foundry moulds quality / K. SMYKSY, J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 417. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ecological water-based protective coatings for moulds and cores of iron castings / A. KMITA, J. ZYCH, M. HOLTZER, J. MOCEK, S. PIASNY // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2016 vol. 55 no. 3, s. 563. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2016 : 12\textsuperscript{th} international symposium of Croatian Metallurgical Society : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 19–23, 2016. — tekst: http://hrcak-1srce-1hr-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/226444

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka wydzielania gazów z mas formierskich i rdzeniowych, zgazowywanych modeli oraz powłok ochronnych – nowa metoda badań[Kinetics of gas evolution of molding sand and models of foamed polystyrene and protective coatings – a new research method] / Jerzy ZYCH, Jan MOCEK // W: Quo vadis zlievarenstvo 2015 [Dokument elektroniczny] : zborník z medzinárodnej konferencie : 14.–16. október 2015, Sninské Rybníky, Snina / eds. Bartošova M., Demeter P. ; Technická Univerzita v Košiciach. Hutnícka Fakulta. Katedra Metalurgie Železa a Zlievarenstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-553-2226-1. — S. 84–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 94, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Propagacja fal ultradźwiękowych w stopach aluminium – krzem[The propagation of ultrasonic waves in aluminum alloys - silicon] / J. ZYCH, M. WÓJCIK, M. PIĘKOŚ // W: Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 115. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przełomy zmęczeniowe stopów aluminium przeznaczonych na tłoki silników spalinowych[Fatigue fractures of Al-alloys destined for application in pistons in combustion engines] / Ł. KRAWCZYK, J. ZYCH // W: Nauka i technologia : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zwierzyniec, 10–12 czerwca 2010 r. / przygot. do druku Eugeniusz Ziółkowski ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 978-83-60958-58-2. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób wytwarzania żeliwa zwłaszcza żeliwa wermikularnego oraz żeliwa sferoidalnego[Method for producing cast iron, preferably vermicular cast iron and ductile cast iron] / METALPOL Węgierska Górka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Węgierska Górka ; wynalazca: Marcin DYRLAGA, Marek Podgrodzki, Olivier Bahuon, Jerzy ZYCH. — Int.Cl.: C21C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234059 B1 ; Udziel. 2019-09-18 ; Opubl. 2020-01-31. — Zgłosz. nr P.423620 z dn. 2017-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234059B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The drying kinetics of protective coatings used on sand molds / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 416. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of the shape of wax pattern on the kinetics of drying of ceramic molds / J. ZYCH, J. KOLCZYK // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 416. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ temperatur cyklu cieplnego na zmęczenie cieplne stopów tłokowych[Temperature effect of the thermal cycle on thermal fatigue of piston alloys] / J. ZYCH, Ł. KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 106. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmęczenie cieplne wybranych stali narzędziowych stosowanych na elementy form metalowych w odlewnictwie ciśnieniowymThermal fatigue of the selected tool steel applied for metal moulds elements in die casting of metals / J. ZYCH // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 3–4, s. 92. — Tekst pol.-ang. — Brak afiliacji AGH. — [Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Staliwo – nowe wyzwania przemysłowe” : Kraków, 18–19.04.2013]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiana wytrzymałości stopów tłokowych w podwyższonej temperaturze wywołana procesem zmęczenia cieplnego[Change of strength of piston alloys at high temperature caused by thermal fatigue process] / Ł. KRAWCZYK, J. ZYCH // W: Nauka i technologia : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane, 2–4 czerwca 2011 r. / przygot. do druku Eugeniusz Ziółkowski ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2011]. — ISBN: 978-83-60958-80-3. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 39–40. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: