Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zych, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3067-4316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-6164-2018

Scopus: 22982564300

PBN: 5e709208878c28a04738ee50

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 283, z ogólnej liczby 295 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAdvancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analyses
  AutorzyJ. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968
 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykładzie masy ze szkłem wodnym
  AutorzyNatalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 29–38
 • słowa kluczowe: szkło wodne, formy piaskowe, warstwy wierzchnie, wysychanie

  keywords: water glass, drying, surface layers, sand moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.04

5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form piaskowych : streszczenie
  AutorzyNatalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [skrypt, 2001]
 • TytułAnaliza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium
  AutorzyJerzy ZYCH
  DetailsWyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 120 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [skrypt, 2015]
 • TytułAnaliza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium
  AutorzyJerzy ZYCH
  DetailsWyd. 3 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 141 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds
  AutorzyJoanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 371–372
 • keywords: protective coatings, organic binders, drying process, inorganic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnwendung der Ultraschalltechnik zur Untersuchung und Beurteilung der thermischen Ermüdung von Bauteilen aus Gusseisen
  AutorzyJerzy ZYCH
  ŹródłoGiessereiforschung. — 2000 Jg. 52 H. 2, s. 72–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — S. 121–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania doświadczalne właściwości technologicznych rdzeni w aspekcie ultradźwiękowej metody diagnozowania ich jakości
  AutorzyJózef DAŃKO, Jerzy ZYCH
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 25–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-Duty
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 nr 1–2, s. 18–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — S. 117–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułBadania strefy działania ochładzalników na przykładzie odlewu płyty wykonanej ze stopu AlSi7Mg, po obróbce cieplnej T6
  AutorzyMarcin PIĘKOŚ, Jerzy ZYCH, Witold CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 147–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania struktury rozkładu gęstości pozornej masy w rdzeniach wykonanych za pomocą wstrzeliwania
  AutorzyJ. DAŃKO, J. ZYCH, R. DAŃKO, A. SROCZYŃSKI
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2006 R. 6 nr 22, s. 133–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania w Odlewni Żeliwa METALPOL nad opracowaniem technologii wytwarzania żeliwa wermikularnego techniką PE z użyciem pręta hybrydowego
  AutorzyMarcin DYRLAGA, Jerzy ZYCH, Oliver Bahuon
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2017 t. 67 nr 7–8, s. 280–285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową
  AutorzyJerzy ZYCH
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 303–310
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badań
  AutorzyJ. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie kinetyki wiązania mas formierskich utwardzanych chemicznie metodą ultradźwiękową
  AutorzyZYCH J.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 141–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie kinetyki wiązania mas formierskich ze spoiwami chemicznymi
  AutorzyJ. ZYCH
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2001 R. 1 nr 1(2/2), s. 586–593
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2001]
 • TytułBadanie, metodą ultradźwiękową, wrażliwości na szybkość stygnięcia żeliwa z niewielkimi dodatkami: Cr, V i B
  AutorzyJerzy ZYCH
  ŹródłoXXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 77–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25