Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zych, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3067-4316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-6164-2018

Scopus: 22982564300

PBN: 5e709208878c28a04738ee50

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 300, z ogólnej liczby 312 publikacji Autora


1
2
3
 • Advancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analysesPrzemieszczanie frontu utwardzania w formach i rdzeniach wykonanych z mas szybkowiążących – badania ultradźwiękowe / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968. — Bibliogr. s. 968. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykładzie masy ze szkłem wodnymAnalysis of the drying process of moistened surface layers of sand moulds and cores on the example of moulding sand with water glass / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 29–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: szkło wodne, formy piaskowe, warstwy wierzchnie, wysychanie

  keywords: water glass, drying, surface layers, sand moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.04

5
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form piaskowych : streszczenie[Analysis of the process of drying of moist surface layers of sand moulds : abstract] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium[Analisys of castings defects : selected problems – laboratory] / Jerzy ZYCH. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 120 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1623). — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium[Analisys of castings defects : selected problems : laboratory] / Jerzy ZYCH. — Wyd. 3 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 141 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1737). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-765-6. — Na okł.: 90 lat publikacji naukowych w AGH 1925-2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wad powierzchni odlewów ciśnieniowych wytwarzanych ze znalu ZnAl4Cu1 (ZL5) po procesie galwanizacji : streszczenie[Analysis of surface defects of die castings manufactured from ZnAl4Cu1 (ZL5) after electroplating process : abstract] / Jerzy ZYCH // W: Nauka i technologia [Dokument elektroniczny] : odlewnictwo metali nieżelaznych : 24. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych = Conference science and technology / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza], 2023. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.nit.agh.edu.pl/abstrakty/24._konferencja_nauka_i_technologia_2023_ksiazka_abstraktow.pdf [2023-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Analysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds / Joanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 371–372. — Bibliogr. s. 372. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: protective coatings, organic binders, drying process, inorganic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Anwendung der Ultraschalltechnik zur Untersuchung und Beurteilung der thermischen Ermüdung von Bauteilen aus GusseisenUse of ultrasonics for testing and assessment of the thermal fatigue of cast iron castings / Jerzy ZYCH // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2000 Jg. 52 H. 2, s. 72–76. — Bibliogr. s. 76, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty[Investigations on anisotropy of thermal fatique resistance of $Al-Si$ alloys within castings of a heavy-duty type piston] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania doświadczalne właściwości technologicznych rdzeni w aspekcie ultradźwiękowej metody diagnozowania ich jakości[Experimental research on technological properties of cores by means of ultrasonic method of their quality testing] / Józef DAŃKO, Jerzy ZYCH // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-DutyResearch in the scope of the resistance to the thermal fatigue of the $Al-Si$ alloys in High-Duty type piston castings / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym[Investigation of the thermal endurance of selected ${Al-Si}$ alloys used in the automotive industry] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — ISBN: 978-83-984480-2-0. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Badania strefy działania ochładzalników na przykładzie odlewu płyty wykonanej ze stopu AlSi7Mg, po obróbce cieplnej T6[Research the distance zone of chills the example of die - cast plates made of alloy AlSi7Mg, after heat treatment T6] / Marcin PIĘKOŚ, Jerzy ZYCH, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 147–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania struktury rozkładu gęstości pozornej masy w rdzeniach wykonanych za pomocą wstrzeliwaniaTesting of core sand density distribution in cores manufactured by means of core shooting techniques / J. DAŃKO, J. ZYCH, R. DAŃKO, A. SROCZYŃSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 22, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania w Odlewni Żeliwa METALPOL nad opracowaniem technologii wytwarzania żeliwa wermikularnego techniką PE z użyciem pręta hybrydowegoInvestigations in the cast iron foundry 'METALPOL' on the development of the vermicular cast iron technology by the PE technique with using the hybryde rod / Marcin DYRLAGA, Jerzy ZYCH, Oliver Bahuon // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2017 t. 67 nr 7–8, s. 280–285. — Bibliogr. s. 285. — M. Dyrlaga – dod. afiliacja: Metalpol Węgierska Górka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową[Investigations of mechanical properties of ductile cast iron by ultrasonic method] / Jerzy ZYCH // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badańInvestigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie kinetyki wiązania mas formierskich utwardzanych chemicznie metodą ultradźwiękowąResearch of kinetics of hardening of chemical bonding mould sand by ultrasonic method / ZYCH J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 141–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie kinetyki wiązania mas formierskich ze spoiwami chemicznymiResearch of kinetics of setting of moulding sand with chemical binders / J. ZYCH // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2001 R. 1 nr 1(2/2), s. 586–593. — Bibliogr. s. 592, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badanie, metodą ultradźwiękową, wrażliwości na szybkość stygnięcia żeliwa z niewielkimi dodatkami: Cr, V i B[Testing of cast iron with little additions of alloys elements Cr, V, B susceptibility to cooling rate by ultrasonic method] / Jerzy ZYCH // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: