Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zych, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3067-4316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-6164-2018

Scopus: 22982564300

PBN: 5e709208878c28a04738ee50

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2834168314832
2022111145
20216141
20208152
20191911854
2018203845
2017152283
201618297
20152714715
2014143263
201314194
201211362
201116610
20101275
2009826
2008743
2007161681
200612381
2005734
2004817
2003844
2002651
20018125
2000918
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2831619230
202211551
20216132
20208431
201919118
2018201163
201715861
20161899
20152714121
201414842
20131477
20121192
201116673
20101284
20098431
2008761
200716592
2006121011
2005743
20048611
20038512
2002651
200188
2000954
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28323251
20221192
2021633
202088
201919163
20182020
201715141
201618153
201527198
20141414
201314131
201211101
201116124
20101212
2009853
200877
20071688
200612111
2005761
2004871
2003853
2002651
2001871
2000954
1999312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem28332251
20221138
2021615
2020826
201919415
201820119
201715312
201618315
201527522
201414113
201314311
201211110
20111616
201012111
2009826
200877
200716115
20061212
200577
2004817
200388
200266
200188
200099
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem283134149
20221174
2021642
2020862
201919109
201820128
201715105
20161899
201527198
201414104
201314131
20121156
20111688
20101257
2009862
2008734
20071679
20061212
200577
200488
200388
200266
200188
200099
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem283162121
20221174
2021642
2020871
201919109
201820155
201715105
20161899
201527189
201414113
201314104
20121156
20111688
20101257
2009862
2008761
200716313
20061239
2005734
2004862
2003835
2002651
2001844
2000945
1999331
2
3
 • Advancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analysesPrzemieszczanie frontu utwardzania w formach i rdzeniach wykonanych z mas szybkowiążących – badania ultradźwiękowe / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968. — Bibliogr. s. 968. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykładzie masy ze szkłem wodnymAnalysis of the drying process of moistened surface layers of sand moulds and cores on the example of moulding sand with water glass / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 29–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: szkło wodne, formy piaskowe, warstwy wierzchnie, wysychanie

  keywords: water glass, drying, surface layers, sand moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.04

5
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form piaskowych : streszczenie[Analysis of the process of drying of moist surface layers of sand moulds : abstract] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium[Analisys of castings defects : selected problems – laboratory] / Jerzy ZYCH. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 120 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1623). — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium[Analisys of castings defects : selected problems : laboratory] / Jerzy ZYCH. — Wyd. 3 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 141 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1737). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-765-6. — Na okł.: 90 lat publikacji naukowych w AGH 1925-2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds / Joanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 371–372. — Bibliogr. s. 372. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: protective coatings, organic binders, drying process, inorganic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Anwendung der Ultraschalltechnik zur Untersuchung und Beurteilung der thermischen Ermüdung von Bauteilen aus GusseisenUse of ultrasonics for testing and assessment of the thermal fatigue of cast iron castings / Jerzy ZYCH // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2000 Jg. 52 H. 2, s. 72–76. — Bibliogr. s. 76, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty[Investigations on anisotropy of thermal fatique resistance of $Al-Si$ alloys within castings of a heavy-duty type piston] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania doświadczalne właściwości technologicznych rdzeni w aspekcie ultradźwiękowej metody diagnozowania ich jakości[Experimental research on technological properties of cores by means of ultrasonic method of their quality testing] / Józef DAŃKO, Jerzy ZYCH // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-DutyResearch in the scope of the resistance to the thermal fatigue of the $Al-Si$ alloys in High-Duty type piston castings / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym[Investigation of the thermal endurance of selected ${Al-Si}$ alloys used in the automotive industry] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — ISBN: 978-83-984480-2-0. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Badania strefy działania ochładzalników na przykładzie odlewu płyty wykonanej ze stopu AlSi7Mg, po obróbce cieplnej T6[Research the distance zone of chills the example of die - cast plates made of alloy AlSi7Mg, after heat treatment T6] / Marcin PIĘKOŚ, Jerzy ZYCH, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 147–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania struktury rozkładu gęstości pozornej masy w rdzeniach wykonanych za pomocą wstrzeliwaniaTesting of core sand density distribution in cores manufactured by means of core shooting techniques / J. DAŃKO, J. ZYCH, R. DAŃKO, A. SROCZYŃSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 22, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania w Odlewni Żeliwa METALPOL nad opracowaniem technologii wytwarzania żeliwa wermikularnego techniką PE z użyciem pręta hybrydowegoInvestigations in the cast iron foundry 'METALPOL' on the development of the vermicular cast iron technology by the PE technique with using the hybryde rod / Marcin DYRLAGA, Jerzy ZYCH, Oliver Bahuon // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2017 t. 67 nr 7–8, s. 280–285. — Bibliogr. s. 285. — M. Dyrlaga – dod. afiliacja: Metalpol Węgierska Górka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ultradźwiękową[Investigations of mechanical properties of ductile cast iron by ultrasonic method] / Jerzy ZYCH // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania właściwości mieszanek woskowych stosowanych w technologii wytapianych modeli – nowe metody badańInvestigations of properties of wax mixtures used in the investment casting technology – new investigation methods / J. ZYCH, J. KOLCZYK, T. SNOPKIEWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 199–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie kinetyki wiązania mas formierskich utwardzanych chemicznie metodą ultradźwiękowąResearch of kinetics of hardening of chemical bonding mould sand by ultrasonic method / ZYCH J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 141–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie kinetyki wiązania mas formierskich ze spoiwami chemicznymiResearch of kinetics of setting of moulding sand with chemical binders / J. ZYCH // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2001 R. 1 nr 1(2/2), s. 586–593. — Bibliogr. s. 592, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie, metodą ultradźwiękową, wrażliwości na szybkość stygnięcia żeliwa z niewielkimi dodatkami: Cr, V i B[Testing of cast iron with little additions of alloys elements Cr, V, B susceptibility to cooling rate by ultrasonic method] / Jerzy ZYCH // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badanie wrażliwości żeliwa na szybkość stygnięcia metodą ultradźwiękowąUltrasonic investigation of the cast iron susceptibility to cooling rate / Jerzy ZYCH // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 543–552. — Bibliogr. s. 549–550. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3298/ultrasonic-investigation-of-the-cast-iron-susceptibility-to-cooling-rate.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: