Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Pirowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0095-0316

ResearcherID: brak

Scopus: 56955540900

PBN: 900608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowych
2
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on CLC and UA databases
3
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on the object classification of RapidEye data
4
 • An attempt at the automation of the routing of mountain forest roads with the use of GIS spatial analyses
5
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacje
6
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D
7
 • Budowa bazy danych przestrzennych
8
 • Contributions to the methodology of the use of satellite remote sensing methods in studies on geothermal anomalies
9
 • Detailed mapping of the distribution of a city population based on information from the national database on buildings
10
 • Determination of geological linear structures of Low Beskids – assessment of suitability of Landsat 8 satellite images and products of the image processing
11
 • Distribution of Krakow’s population by dasymetric modeling method using Urban Atlas and publicly available statistical data
12
 • Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w Sandomierzu
13
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS
14
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny]
15
 • Initial evaluation of fused satellite images aplicability to vectorisation and classification
16
 • Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów – propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazów
17
 • Integracja obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczości
18
 • Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania
19
 • Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area
20
 • Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych Ikonos – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami
21
 • Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami
22
 • Przegląd metod integracji danych satelitarnych o różnej rozdzielczości - propozycja usystematyzowania
23
 • Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena formalna scalenia danych LANDSAT TM i IRS-PAN
24
 • Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena walorów fotointerpretacyjnych scalenia danych LANDSAT TM i IRS-PAN
25
 • Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica