Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Pirowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0095-0316

ResearcherID: brak

Scopus: 56955540900

PBN: 900608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • An attempt at the automation of the routing of mountain forest roads with the use of GIS spatial analysesPróba automatyzacji trasowania leśnych dróg górskich z wykorzystaniem analiz przestrzennych GIS / Janusz Gołąb, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 17–32. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.17.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, górskie drogi leśne, analizy rastrowe, automatyzacja trasowania

  keywords: GIS, mountain forest roads, raster analyses, automation of forest road routing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.17

2
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for estimating population density in urban areas – exclusion of the equifinality phenomenon on population maps developed from CLC, UA and OBIA dataAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – wykluczenie zjawiska ekwifinalności na mapach zaludnienia opracowanych z danych CLC, UA i OBIA / Tomasz PIROWSKI, Katarzyna Berka // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15221/pl

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne, ekwifinalność

  keywords: photointerpretation, population data, dasymetric modeling, LULC, equifinality phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.003.10887

3
 • Analysis of the usefulness land use and land cover maps for estimating the population of urban areas – valorisation of multi-variant population maps based on the GUS kilometre networkAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – waloryzacja wielowariantowych map ludności w oparciu o siatkę kilometrową GUS / Tomasz PIROWSKI, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15220/pl

 • słowa kluczowe: modelowanie dazymetryczne, dane spisowe GUS, mapy pokrycia i użytkowania terenu, korelacja poziomu błędów

  keywords: dasymetric modeling, LULC, census data of the Central Statistical Office, error rate correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.004.10888