Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Pirowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0095-0316 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56955540900

PBN: 5e709208878c28a04738edf8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4021928
202211
2021312
202011
201933
201844
201711
20153111
2014312
201311
201222
201022
200922
20075122
200644
200411
2000321
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4021181
202211
202133
202011
201933
2018413
201711
20153111
2014312
201311
201222
201022
2009211
200755
200644
200411
2000312
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem40319
202211
202133
202011
201933
2018431
201711
201533
2014312
201311
201222
201022
200922
200755
200644
200411
2000321
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40337
202211
2021312
202011
201933
2018413
201711
201533
201433
201311
201222
201022
200922
200755
200644
200411
200033
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem402713
202211
202133
202011
201933
201844
201711
2015321
201433
201311
201222
201022
200922
2007514
2006413
200411
200033
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem40337
202211
202133
202011
201933
201844
201711
2015321
201433
201311
201222
201022
200922
2007523
2006431
200411
2000321
1999111
 • Alexander the Great’s route to Gaugamela and Arbela / Michał Marciak, Marcin Sobiech, Tomasz PIROWSKI // Klio ; ISSN 0075-6334. — 2020 vol. 102 iss. 2, s. 536–559. — Bibliogr. s. 553–555, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-04. — Afiliacje autorów podane w erracie: {https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/klio-2020-2024/html} [2021-04-26]

 • keywords: GIS, Alexander the Great, Gaugamela, Tigris crossings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/klio-2020-1005

2
 • An attempt at the automation of the routing of mountain forest roads with the use of GIS spatial analysesPróba automatyzacji trasowania leśnych dróg górskich z wykorzystaniem analiz przestrzennych GIS / Janusz Gołąb, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 17–32. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, górskie drogi leśne, analizy rastrowe, automatyzacja trasowania

  keywords: GIS, mountain forest roads, raster analyses, automation of forest road routing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.17

3
 • Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowychSpatial analyses environment as a supporting tool for infrastructural linear object routing / Wojciech DRZEWIECKI, Emilia Orzińska, Tomasz PIROWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 65–76, [1] k.. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for estimating population density in urban areas – exclusion of the equifinality phenomenon on population maps developed from CLC, UA and OBIA dataAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – wykluczenie zjawiska ekwifinalności na mapach zaludnienia opracowanych z danych CLC, UA i OBIA / Tomasz PIROWSKI, Katarzyna Berka // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15221/pl

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne, ekwifinalność

  keywords: photointerpretation, population data, dasymetric modeling, LULC, equifinality phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.003.10887

5
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on CLC and UA databasesAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do modelowania gęstości zaludnienia obszarów miejskich – przeliczanie map do nowych jednostek przestrzennych, opartych o bazy danych CLC i UA / Tomasz PIROWSKI, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12591/pl

 • słowa kluczowe: Corine Land Cover, Urban Atlas, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne

  keywords: Corine Land Cover, Urban Atlas, population data, dasymetric modeling, LULC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.18.005.9162

6
 • Analysis of land use and land cover maps suitability for modeling population density of urban areas – redistribution to new spatial units based on the object classification of RapidEye dataAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do modelowania gęstości zaludnienia i obszarów miejskich – przeliczanie map do nowych jednostek przestrzennych, opartych o klasyfikację obiektową danych RapidEye / Tomasz PIROWSKI, Katarzyna Wietrzykowska, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12592/pl

 • słowa kluczowe: RapidEye, dane demograficzne, modelowanie dazymetryczne, klasyfikacja obiektowa

  keywords: RapidEye, OBIA, population data, dasymetric modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.18.006.9163

7
 • Analysis of the usefulness land use and land cover maps for estimating the population of urban areas – valorisation of multi-variant population maps based on the GUS kilometre networkAnaliza przydatności map pokrycia i użytkowania terenu do szacowania liczby ludności obszarów miejskich – waloryzacja wielowariantowych map ludności w oparciu o siatkę kilometrową GUS / Tomasz PIROWSKI, Małgorzata Timek // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2019 vol. 18, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-19. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15220/pl

 • słowa kluczowe: modelowanie dazymetryczne, dane spisowe GUS, mapy pokrycia i użytkowania terenu, korelacja poziomu błędów

  keywords: dasymetric modeling, LULC, census data of the Central Statistical Office, error rate correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.19.004.10888

8
 • Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_25.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, obrazy satelitarne, wzmacnianie przestrzenne, metody IHS, Landsat ETM+, IRS IC

  keywords: image enhancement, satellite image, image merging, IHS methods, Landsat ETM+, IRS IC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_29.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowy aparat fotograficzny, przestrzeń barw, automatyzacja pomiaru obrazów barwnych, test IT8

  keywords: digital camera, colour space, automatic measurement of colour images, IT8 test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budowa bazy danych przestrzennych[Development of spatial databases] / Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI, Piotr Tokarczyk // W: Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Drzewieckiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574). — ISBN: 978-83-7464-659-8. — S. 78–102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Contributions to the methodology of the use of satellite remote sensing methods in studies on geothermal anomalies / Tomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI // W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-12-4. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • keywords: LANDSAT, thermal remote sensing, geothermal anomalies, ASTER

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Determination of geological linear structures of Low Beskids – assessment of suitability of Landsat 8 satellite images and products of the image processingWyznaczanie liniowych struktur geologicznych Beskidu Niskiego – ocena przydatności obrazów satelitarnych Landsat 8 i produktów ich przetwarzania obrazowego / Krzysztof Kopciowski, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70–71, Summ, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.57.pdf

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, lineamenty, Landsat 8

  keywords: lineaments, photointerpretation, validity method, Landsat 8

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.57

14
 • Distribution of Krakow’s population by dasymetric modeling method using Urban Atlas and publicly available statistical dataModelowanie rozmieszczenia ludności Krakowa metodą dazymetryczną z wykorzystaniem Urban Atlas i ogólnodostępnych danych statystycznych / Tomasz PIROWSKI, Jadwiga Pomietłowska // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 83–95. — Bibliogr. s. 93–94, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.4/geom.2017.11.4.83.pdf

 • słowa kluczowe: Urban Atlas, gęstość zaludnienia, spis ludności, mapa dazymetryczna

  keywords: dasymetric map, census data, population density, Urban Atlas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.4.83

15
 • Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w SandomierzuDevelopment of hard to reach byzantine polychromy located in apse of cathedral church in Sandomierz / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Tomasz PIROWSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GISGenerating slope and aspect maps using different GIS packages / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 101–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny][GIS and remote sensing in environmental monitoring] / aut.: Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka Pękala, Tomasz PIROWSKI, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ; pod red. Ewy Głowienki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/GIS-srodek.pdf [2015-11-23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 139–155. — ISBN: 978-83-60507-27-8. — B. Hejmanowska - dod. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Initial evaluation of fused satellite images aplicability to vectorisation and classificationWstępna ocena przydatności obrazów scalonych z różnych sensorów na potrzeby wektoryzacji i klasyfikacji ich treści / Tomasz PIROWSKI, Joanna Baran, Michał Dzień // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 65–77. — Bibliogr. s. 75–77, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, IRS, klasyfikacja, Landsat, wektoryzacja, interpretacja wizualna, ocena przydatności

  keywords: IRS, classification, Landsat, satellite data fusion, visual assessment, vectorisation, applicability evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Initial evaluation of PlanetScope nanosatellite images applicability for identification of grazed plant communities / Radkowski A., Radkowska I., DRZEWIECKI W., PIROWSKI T., Szewczyk W. // W: EGF 2021 [Dokument elektroniczny] : Sensing – new insights into grassland science and practice : proceedings of the 21\textsuperscript{th} symposium of the European Grassland Federation : Kassel, Germany, 17-19 May 2021, online / eds. T. Astor, I. Dzene. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Witzenhausen : The Organising Committee of the 21\textsuperscript{th} Symposium of the European Grassland Federation, Universität Kassel, Grassland Science and Renewable Plant Resources, cop. 2021. — (Grassland Science in Europe ; vol. 26). — e-ISBN: 978-3-00-068789-1. — S. 144–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.europeangrassland.org/fileadmin/documents/Infos/Printed_Matter/Proceedings/EGF2021.pdf [2022-01-19]. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • keywords: vegetation indices, grazing, multispecies sward, high-resolution satellite images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów – propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazówThe integration of remote sensing data acquired with various sensors – a proposal of merged image assessment / Tomasz PIROWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_8-2006.pdf

 • słowa kluczowe: teledetekcja, przetwarzanie obrazowe, ocena formalna, integracja obrazów, ocena wizualna

  keywords: image processing, remote sensing, satellite data fusion, visual assessment, merging, formal assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Integracja obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczościData fusion of multiresolution satellite images / Tomasz PIROWSKI // W: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA : materiały szkoleniowe : 16–18. 09. 2004 Kraków. — Kraków : [s. n.], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 78–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Interpretation of multispectral satellite data as a tool for detecting archaeological artifacts (Navkur Plain and Karamleis Plain, Iraq) / Tomasz PIROWSKI, Bartłomiej Szypuła, Michał Marciak // Archaeological and Anthropological Sciences ; ISSN 1866-9557. — 2022 vol. 14 iss. 9 art. no. 166, s. 1–21. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-05. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12520-022-01637-9.pdf

 • keywords: image processing, Gaugamela, multispectral satellite data, Navkur Plain, Karamleis Plain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12520-022-01637-9

23
 • Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowaniaPopulation density map for the city of Cracow – suggested methodology and application / Tomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 3, s. 95–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Merging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 33). — S. 920–927. — Bibliogr. s. 926–927, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych Ikonos – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułamiVarious formulas for pan-sharpening of multispectral Ikonos images – statistical and visual assessment of results / Tomasz PIROWSKI, Grażyna BOBEK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 649–660. — Bibliogr. s. 658–659, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/y7bxYN

 • słowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, interpretacja wizualna, ocena formalna, Ikonos

  keywords: statistical analysis, satellite data fusion, visual assessment, merging, Ikonos

  cyfrowy identyfikator dokumentu: