Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Wacławska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 6604060494

PBN: 5e70920b878c28a04738f015

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 139 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułActivity of glassy fertilisers in soil environment
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Janina Ostrowska
  ŹródłoChemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. — Prague ; Brussels ; Stockholm : CZECH-POL TRADE, cop. 2002. — S. 303–307
2
 • [referat, 2001]
 • TytułAktywność biologiczna szkieł nieorganicznych
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 63
3
 • [referat, 2008]
 • TytułAktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych
  AutorzyMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 100
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych
  AutorzyMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 t. 60 nr 4, s. 168–171. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/42
5
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania porównawcze aktywności termicznej i chemicznej aktywnych w środowisku glebowym szkieł zawierających pierwiastki przejściowe
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Justyna SUŁOWSKA
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 123
6
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania strukturalne wieloskładnikowych szkieł z układu $SiO_{2}-P_{2}O_{5}-K_{2}O-MgO-CaO-CuO$
  AutorzySUŁOWSKA J., WACŁAWSKA I., Olejniczak Z.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 116
7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBiochemical activity of silicate phosphate glasses
  AutorzyI. WACŁAWSKA, L. STOCH, J. Ostrowska
  ŹródłoGlass Technology. — 2002 vol. 43C, s. 1–5
8
 • [referat, 2001]
 • TytułBiochemical activity of silicate-phosphate glasses
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Janina Ostrowska
  ŹródłoICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 990–991
9
 • [referat, 2001]
 • TytułBiochemiczna aktywność szkieł nawozowych
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Janina Ostrowska
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 169–175
10
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułBiologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych
  AutorzyMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
  ŹródłoNa pograniczu chemii i biologii, T. 11 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. — S. 99–108
11
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharacterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses
  AutorzyJustyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Zbigniew Olejniczak
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2012 vol. 108 iss. 2, s. 657–663. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-011-1988-5.pdf
12
 • [referat, 2010]
 • TytułCharakterystyka termiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych dodatkiem miedzi : [poster]
  AutorzyJustyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA
  ŹródłoSAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — S. l. : s. n., [2010]. — S. [1]
13
 • [referat, 2006]
 • TytułChemical activity of glass fibres for hydroponics
  AutorzyI. WACŁAWSKA, A. Lis-Krzyścin, M. ŚRODA
  ŹródłoChemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health / eds.: Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. — Prague ; Brussels : CZECH-POL-TRADE, 2006. — S. 365–370
14
 • [referat, 2003]
 • TytułChemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanowe
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 139–145
15
 • [referat, 2012]
 • TytułComparative study of thermal and chemical activity of glassy carriers of microelements synthesised from pure and waste materials
  AutorzyM. SZUMERA, I. WACŁAWSKA, J. SUŁOWSKA
  Źródło15th international congress on Thermal analysis and calorimetry (ICTAC) & 48th Japanese conference on Calorimetry and thermal analysis (JCCTA) [Dokument elektroniczny] : 20–24 Aug. 2012, Osaka, Japan. — [Japan : s. n.], [2012]. — S. [1]
16
17
 • [referat, 2011]
 • TytułCrystallization behaviour of CuO-containing silicate-phosphate glasses
  AutorzyJustyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA
  ŹródłoMEDICTA 2011 : 10th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 24–27 July, University of Porto, Portugal : book of abstracts / ed. Jorge M. Gonçalves. — [Portugal] : Organizing Committee of MEDICTA 2011, cop. 2011. — S. 117
18
 • [referat, 2011]
 • TytułDSC-TG-MS spectroscopy analysis applied to the study of toxic metals immobilization by glassy fertilizers
  AutorzyIrena WACŁAWSKA. Magdalena SZUMERA
  ŹródłoMEDICTA 2011 : 10th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 24–27 July, University of Porto, Portugal : book of abstracts / ed. Jorge M. Gonçalves. — [Portugal] : Organizing Committee of MEDICTA 2011, cop. 2011. — S. 116
19
 • [referat, 2003]
 • TytułDTA study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses
  AutorzyM. ŚRODA, I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. Reben
  ŹródłoCCTA 9 : 9textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 81
20
 • [referat, 2003]
 • TytułDTA study of phase transformations of silicate-phosphate glasses
  AutorzyM. SZUMERA, I. WACŁAWSKA
  ŹródłoCCTA 9 : 9textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 107
21
22
 • [referat, 2013]
 • TytułEffect of CaO/MgO ratio on the interactions between structural elements in Cu-containing silicate-phosphate glasses : [abstract]
  AutorzySUŁOWSKA Justyna, WACŁAWSKA Irena
  ŹródłoMEDICTA 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 12–15 June 2013, [Athens]. — [Greece : [s. n.], [2013]. — S. [1]
23
24
25
 • [referat, 2011]
 • TytułEffect of molybdenum addition on the thermal properties of silicate-phosphate glasses
  AutorzyMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
  Źródło10textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — S. 53–54