Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Wacławska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 6604060494

PBN: 5e70920b878c28a04738f015

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 139 publikacji Autora


1
 • Activity of glassy fertilisers in soil environment
2
 • Aktywność biologiczna szkieł nieorganicznych
3
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych
4
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych
5
 • Badania porównawcze aktywności termicznej i chemicznej aktywnych w środowisku glebowym szkieł zawierających pierwiastki przejściowe
6
 • Badania strukturalne wieloskładnikowych szkieł z układu $SiO_{2}-P_{2}O_{5}-K_{2}O-MgO-CaO-CuO$
7
 • Biochemical activity of silicate phosphate glasses
8
 • Biochemical activity of silicate-phosphate glasses
9
 • Biochemiczna aktywność szkieł nawozowych
10
 • Biologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych
11
 • Characterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses
12
 • Charakterystyka termiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych dodatkiem miedzi
13
 • Chemical activity of glass fibres for hydroponics
14
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanowe
15
 • Comparative study of thermal and chemical activity of glassy carriers of microelements synthesised from pure and waste materials
16
 • Comparative study of zinc addition effect on thermal properties of silicate and phosphate glasses
17
 • Crystallization behaviour of CuO-containing silicate-phosphate glasses
18
 • DSC-TG-MS spectroscopy analysis applied to the study of toxic metals immobilization by glassy fertilizers
19
 • DTA study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses
20
 • DTA study of phase transformations of silicate-phosphate glasses
21
22
 • Effect of CaO/MgO ratio on the interactions between structural elements in Cu-containing silicate-phosphate glasses
23
 • Effect of copper addition on glass transition of silicate-phosphate glasses
24
25
 • Effect of molybdenum addition on the thermal properties of silicate-phosphate glasses