Wykaz publikacji wybranego autora

Irena Wacławska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 6604060494

PBN: 5e70920b878c28a04738f015

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1359665334
201911
20186231
2017211
20167241
201462211
20136411
20121165
20111486
20101156
2009642
2008532
2007422
2006532
200512363
200411254
20038431
2002422
20019243
2000321
1999431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13554792
201911
20186141
201722
2016734
2014642
20136231
20121138
20111468
20101165
200966
2008541
2007413
2006514
20051257
20041147
2003844
2002413
2001936
2000321
1999422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1357560
201911
2018633
201722
2016734
2014642
2013642
20121138
20111477
20101183
2009651
2008541
2007413
2006532
20051266
20041156
2003871
2002413
2001936
200033
1999431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13528107
201911
2018624
201722
2016743
2014624
2013615
20121147
201114113
20101138
2009615
200855
2007422
2006514
200512210
20041129
2003817
2002413
200199
200033
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1354095
201911
2018633
2017211
2016752
2014642
2013624
20121156
20111468
20101165
2009624
2008532
2007422
200655
20051212
20041111
200388
200244
200199
200033
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1355778
201911
2018642
2017211
2016752
2014633
2013624
20121156
20111468
20101165
2009624
2008532
2007422
2006514
20051239
20041147
2003835
2002413
2001936
2000312
19994131
 • Activity of glassy fertilisers in soil environment / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Janina Ostrowska // W: Chemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. — Prague ; Brussels ; Stockholm : CZECH-POL TRADE, cop. 2002. — (Chemistry for Agriculture ; vol. 3). — ISBN10: 80-238-8784-X. — S. 303–307. — Bibliogr. s. 306–307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność biologiczna szkieł nieorganicznych[Biological activity of silicate-phosphate glasses] / Irena WACŁAWSKA, Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrotechnical applications / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrocultural science applications / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 nr 4, s. 168–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/42

 • słowa kluczowe: szkliwa, aktywność, właściwości chemiczne, mikroelementy, agrotechnika

  keywords: glazes, chemical properties, microelements, agricultural science, activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania porównawcze aktywności termicznej i chemicznej aktywnych w środowisku glebowym szkieł zawierających pierwiastki przejścioweComparative study of thermal and chemical activity of transition elements containing soil active glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Justyna SUŁOWSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania strukturalne wieloskładnikowych szkieł z układu $SiO_{2}-P_{2}O_{5}-K_{2}O-MgO-CaO-CuO$Structural studies of multicomponent glasses from the $SiO_{2}-P_{2}O_{5}-K_{2}O-MgO-CaO-CuO$ system / SUŁOWSKA J., WACŁAWSKA I., Olejniczak Z. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Biochemical activity of silicate phosphate glasses / I. WACŁAWSKA, L. STOCH, J. Ostrowska // Glass Technology ; ISSN 0017-1050. — 2002 vol. 43C, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5. — Proceedings of XIX International Congress on Glass : Edinburgh, 1–6 July 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biochemical activity of silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Janina Ostrowska // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 990–991. — Bibliogr. s. 991

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biochemiczna aktywność szkieł nawozowychBiochemical activity of glassy fertilisers / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Janina Ostrowska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych[Biological activity of silicate-phosphate glasses] / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // W: Na pograniczu chemii i biologii, T. 11 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. — ISBN10: 8323214948. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Characterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses / Justyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Zbigniew Olejniczak // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2012 vol. 108 iss. 2, s. 657–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Medicta 2011 : 10th Mediterranean conference on Calorimetry and thermal analysis : 24–27 July 2011, Porto, Portugal : selected papers / guest ed. Manuel A. V. Ribeiro da Silva. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-011-1988-5.pdf

 • keywords: FTIR, crystallization, silicate-phosphate glasses, CuO, XRD, P-31 MAS-NMR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-011-1988-5

12
 • Charakterystyka termiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych dodatkiem miedzi : [poster][Thermal characteristic of the phospho-silicate glasses modified with copper added] / Justyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA // W: SAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-60958-55-1. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chemical activity of glass fibres for hydroponics / I. WACŁAWSKA, A. Lis-Krzyścin, M. ŚRODA // W: Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health / eds.: Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. — Prague ; Brussels : CZECH-POL-TRADE, 2006. — (Chemistry for Agriculture ; vol. 7). — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99. — Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparative study of thermal and chemical activity of glassy carriers of microelements synthesised from pure and waste materials / M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA, J. SUŁOWSKA // W: 15th international congress on Thermal analysis and calorimetry (ICTAC) & 48th Japanese conference on Calorimetry and thermal analysis (JCCTA) [Dokument elektroniczny] : 20–24 Aug. 2012, Osaka, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — Referat zamieszczony w ICTAC

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Crystallization behaviour of CuO-containing silicate-phosphate glasses / Justyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA // W: MEDICTA 2011 : 10th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 24–27 July, University of Porto, Portugal : book of abstracts / ed. Jorge M. Gonçalves. — [Portugal] : Organizing Committee of MEDICTA 2011, cop. 2011. — ISBN: 978-989-20-2561-2. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • DSC-TG-MS spectroscopy analysis applied to the study of toxic metals immobilization by glassy fertilizers / Irena WACŁAWSKA. Magdalena SZUMERA // W: MEDICTA 2011 : 10th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 24–27 July, University of Porto, Portugal : book of abstracts / ed. Jorge M. Gonçalves. — [Portugal] : Organizing Committee of MEDICTA 2011, cop. 2011. — ISBN: 978-989-20-2561-2. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • DTA study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. Reben // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • DTA study of phase transformations of silicate-phosphate glasses / M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Effect of CaO/MgO ratio on the interactions between structural elements in Cu-containing silicate-phosphate glasses : [abstract] / SUŁOWSKA Justyna, WACŁAWSKA Irena // W: MEDICTA 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 12–15 June 2013, [Athens]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : [s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Effect of molybdenum addition on the thermal properties of silicate-phosphate glasses / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: