Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Rapacz-Kmita, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8788-5144

ResearcherID: brak

Scopus: 55879821400

PBN: 901124

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 105, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • Additive manufacturing of thermoplastic matrix composites using Selective Laser Sintering
2
 • Analiza XRD oraz DSC, TG/DTG wpływu organicznie modyfikowanego montmorylonitu na krystaliczność i stopień degradacji kompozytów PLA/oMMT w warunkach in vitro
3
 • Analiza zjawisk zachodzacych podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz $Au{\vert}O_{2}{\vert}$elektrolit tlenkowy -8\%mol $Y_{2}O_{3}$ w $ZrO_{2}$
4
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
5
 • A study of surface properties of calcium phosphate by means of photoacoustic spectroscopy (FT-IR/PAS), potentiometric titration and electrophoretic measurements
6
 • Bioaktywne ceramiczne materiały kompozytowe
7
 • Capability of polymer ceramics drug delivery system
8
 • $CaZrO_{3}$-based powders suitable for manufacturing electrochemical oxygen probes
9
 • Ceramic electrolytes in the $CeO_{2}-BaO-Gd_{2}O_{3}$ system
10
11
 • Characterisation, \emph{in vitro} release study, and antibacterial activity of montmorillonite-gentamicin complex material
12
 • Charakterystyka termicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem modyfikowanego bentonitu
13
 • Chitosan microcapsules obtained by wet method as potential carriers for active substance
14
15
 • Comparative analysis of bioactivity of scaffolds obtaining by 3D printing technique
16
 • Comparative analysis of porous polymeric membranes as drug carriers
17
 • Comparative studies of the electrochemical behaviour of $Me|Ba_{0.95}Ca_{0.05}Ce_{0.9}Y_{0.1}O_{3}$, $Me|Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{1.9}$, and $Me|Zr_{0.84}Y_{0.16}O_{1.9}$ systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes
18
 • Degradation of nanoclay-filled polylactide composites
19
 • Development of anorthite based white porcelain glaze without $ZrSiO_{4}$ content
20
 • Distribution of microelements in human articular cartilage – initial report
21
22
 • Eksperymentalna instalacja do badań ogrzewania ściennego
23
 • Electrical and electrochemical properties of ceria-based solid solutions in the $CaO-M_{2}O_{3}-CeO_{2}, M = Gd, Sm$ system
24
 • Electrochemical behaviour of a half-cell $O_{2} | Au | ceramic$ oxide or proton-conducting electrolyte after prolonged polarization
25
 • Electrochemical oxygen probes for high temperature application