Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Wykowska, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kmw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna sprawności narządu słuchu pracownic administracyjnych AGH[Statistical analysis of efficiency of the hearing apparatus of the administrative employees of the University of Science and Technology] / Maria WYKOWSKA // W: Waves–human–biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; co-ed. Marek Iwaniec ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2005. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 14 no. 2). — S. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania pilotażowe stanu słuchu polskiej młodzieży akademickiejPilot survey of the hearing ability among Polish students / M. WYKOWSKA, P. Piątek // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 457–462. — Bibliogr. s. 461–462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania studentów I r. Wydz. NSS pod względem profilów temperamentówAnalysis of temperament profiles of first year students of NSS Faculty / Maria WYKOWSKA, Barbara Barchańska // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 247–252. — Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie rozdzielczości analizatora słuchu według zmodyfikowanej metody granicTesting of the frequency resolution of the ear by means of malifield boundaries method / Maria WYKOWSKA, Michał Korpanty // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 2, s. 175–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Błędy interpretacyjne transkrypcji fonetycznej list logatomowych w diagnostyce hełmofonów czołgowychInterpretation errors in phonetic transcription of logatomic lists in tank headsets diagnosis / Maria WYKOWSKA // W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society. Cracow Division. — Cracow : PAS in cooperation of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University of Mining and Metallurgy, 2000. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering). — ISBN10: 83-909641-4-7. — S. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki wpływające na wiarygodność wyników badań audiometrycznychFactors affecting credibility of results in audiometric research / Maria WYKOWSKA, Krzysztof Bogaczyk // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2, s. 208–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effects of noise on the organ of hearing in the over-threshold audiometry / Maria WYKOWSKA, Łukasz Wojciechowski // W: Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 2). — ISBN10: 8390964171. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 179, Abstr.,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ergonomia jako nauka stosowana[Ergonomics as a applied science] / Maria WYKOWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 342, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0278). — Bibliogr. s. 329–[343]. — ISBN: 978-83-7464-147-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ergonomiczna analiza pozycji przyjmowanych przez studentów w trakcie zajęćErgonomic analisis of students' position during the courses / Maria WYKOWSKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 4, s. 475–495. — Bibliogr. s. 495, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Indeks asymetrii twarzyThe Face Asymetry Index / Jerzy Dziewierz, Maria WYKOWSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 13, s. 65–69. — Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Konstruowanie uchwytów do naczyń[Constructing of vessel handles] / Maria WYKOWSKA, Marta Foryś // Atest : ochrona pracy ; ISSN 1230-4700. — 2000 nr 6, s. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Obrazy widmowe testów lingwistycznych używanych w audiometrii słownejLinguistic tests in verbal audiometry using spectral patterns / Maria WYKOWSKA, Roman Bieda // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 4, s. 559–578. — Bibliogr. s. 577–578, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: test lingwistyczny, audiometria, spektrogram

  keywords: linguistic test, spectrogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena pola akustycznego w dwóch salach prób muzyki metalowej i jej wpływ na wykonawcówAcoustic field evaluation in two heavy metal music essay rooms and its performers influence / Maria WYKOWSKA, Lech Leśniewski, Łukasz Skiba // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15, s. 255–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Opracowanie narzędzia badań do analizy predyspozycji słuchaczyTools for gathering audio level data predispositions of listeners / Maria WYKOWSKA, Katarzyna Małysa, Jakub Koczaja // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 13, s. 167–171. — Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opracowanie sposobu zapisu wrażeń słuchowych przekazywanych przez przewodnictwo kostneThe method of registration of sound impressions passing on by bone way and broad analysis of collected data / Maria WYKOWSKA, Jakub M. Kozielec, Leszek M. Łajczak // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 3/4, s. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pilot survey of the hearing ability among Polish students / WYKOWSKA Maria, Piątek Paweł // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 385. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problematyka pomiarów wyrazistości logatomowej hełmofonów czołgowychProblems of measurements of logatomic distinctness of tank headsets / Maria WYKOWSKA // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23, 1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 4). — ISBN10: 83-909641-1-2. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Proces komunikacji słownej i jego teorieThe process of verbal communication and its theories / Maria WYKOWSKA, Roman Bieda // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 1, s. 75–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Program komputerowy do doboru ochronników słuchuComputer software for hearing protection tools selection / Maria WYKOWSKA, Karol Płonka // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7, s. 301–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Selected aspects of noise effects on the human body / Maria WYKOWSKA, Łukasz Wojciechowski // W: Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 2). — ISBN10: 8390964171. — S. 183–189. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Stan słuchu studentów kształconych w kierunku zawodowego wykorzystywania swych zdolności słuchowychThe hearing ability of the students being educated to apply their hearing skills professionally / M. WYKOWSKA, P. Piątek // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 463–467. — Bibliogr. s. 467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sugestie wynikające z analizy porównawczej wyników badań współczynnika wyrazistości mowy dla potrzeb oceny sprzętu nadawczo-odbiorczegoSuggestions resulting from comparative analysis of results of speech clarity coefficient research aimed to evaluate the transceiving equipment / WYKOWSKA Maria // W: Waves–human–biomedical engineering / eds. Ryszard Panuszka [et al.] ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków : The Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2004. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 2). — ISBN10: 8391659046. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 184, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The hearing ability of the students being educated to apply their hearing skills professionally / WYKOWSKA Maria, Piątek Paweł // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 385. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ działania hałasu na badania wyrazistości $W$ grupy odsłuchowej przy ocenie hełmofonów czołgowychThe influence of the noise activity on research sharpness in the evaluation of acoustic headset / Maria WYKOWSKA, Tomasz Jastrzębiec-Wykowski // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 T. 19 z. 3, s. 375–383. — Bibliogr. s. 382–383, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wypracowanie i określenie krzywej wzorcowej dla badań audiometrią mowy w warunkach pola swobodnegoDetermining the model curve for audiometric speech tests in the free field conditions / Maria WYKOWSKA, Paweł Piątek // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7, s. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: