Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Więcław, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6925-1586 orcid iD

ResearcherID: A-4722-2016

Scopus: 6603108015

PBN: 5e709207878c28a04738ed9f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 156, z ogólnej liczby 156 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • Tytuł1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK
  Źródło“Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264
2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2012 vol. 63 no. 4 conf. vol., s. 319–333. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-4/article-604/#
4
 • [referat, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 75–76
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic strata in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and Western Ukraine)
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Yuriy V. Koltun, Adam KOWALSKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 1, s. 65–80. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_1_065_080.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBiological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Monika Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Hieronim ZYCH
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 463–480. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_463_480.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Tomasz TOBOŁA, Hieronim ZYCH, Adam KOWALSKI, Sebastian Ptak
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 iss. 3, s. 447–461. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_447_461.pdf
8
 • [referat, 2021]
 • TytułChanges of biomarkers, isotopes and macerals of Polish coals and shales: maturation simulated by hydrous pyrolysis
  AutorzyM. J. KOTARBA, M. Słowakiewicz, K. JUREK, M. WALICZEK, D. WIĘCŁAW
  ŹródłoIMOG 2021 [Dokument elektroniczny] : 30th International Meeting on Organic Geochemistry : 12-17 September 2021 : online. — [Netherlands : European Association of Geoscientists and Engineers], cop. 2021. — S. [1–2]
9
 • [referat, 2022]
 • TytułChanges of coal wastes mineralogy during self-heating processes simulated by hydrous and anhydrous pyrolysis : [abstract]
  AutorzyJustyna Ciesielczuk, Marek Szczerba, Monika J. Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena Misz-Kennan, Zuzanna Ciesielska, Krzysztof JUREK
  ŹródłoGoldschmidt Conference 2022 [Dokument elektroniczny] : 11-15 July 2022, Hawaii. — [USA : European Association of Geochemistry and of the Geochemical Society], [2022]. — Ekran [1]
10
 • [referat, 2009]
 • TytułCharacterisation of organic sulphur behaviour in hydrous pyrolysis products from Type-II and –IIS kerogens of the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Michael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA, John B. Curtis
  ŹródłoIMOG : the 24textsuperscript{th} International Meeting on Organic Geochemistry : Bremen, Germany 6textsuperscript{th}–11textsuperscript{th} September 2009 : book of abstracts / European Association of Organic Geochemists. — Bremen : University of Bremen - MARUM, 2009. — S. 244
11
 • [referat, 2010]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI
  ŹródłoRopa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 31–32
12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna materii organicznej utworów famenu
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoZaręby IG 2 / pod red. nauk. Zbigniewa Szczepanika. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2019. — S. 97–105
13
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 49–70
14
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku małopolskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 71–86
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharakterystyka macierzystości wybranych utworów fliszowych w przygranicznej strefie polskich Karpat Zewnętrznych
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Maciej Jerzy KOTARBA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 155–190. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_06.pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułComparative petrography and organic geochemistry of different types of organic matter occurring in the Outer Carpathians rocks
  AutorzyMagdalena Zielińska, Monika Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena Misz-Kennan
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2020 vol. 64 no. 1, s. 165–184. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/26327/pdf
17
 • [referat, 2010]
 • TytułComparison of oils accumulated in the Polish Baltic Basin with hydrous pyrolysis oils expelled from the Cambrian and Ordovician rocks
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Michael D. Lewan, Alicja Karczewska
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 33–34
18
 • [referat, 2018]
 • TytułComparison of the origin and secondary processes of oils from the Polish Outer Carpathians, their Paleozoic-Mesozoic Basement, the U. S. Bighorn and Wind River basins
  AutorzyD. WIĘCŁAW, M. J. KOTARBA, N. KMIECIK
  Źródło80th EAGE annual conference & exhibition 2018 [Dokument elektroniczny] : 11–14 June 2018, Copenhagen. — [Denmark : s. n.], [2018]. — S.[1–5]
19
 • [referat, 2012]
 • TytułContent and stable isotopes of organic sulphur in hydrous pyrolysis products from the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Michael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 37–38
20
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCorrelation between organic and inorganic indicators of thermal maturity in Dukla Nappe (Polish Outer Carpathians)
  AutorzyMarta WALICZEK, Dariusz WIĘCŁAW, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 137–138. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf
21
22
 • [referat, 2020]
 • TytułDependence of the molecular composition of the gas emitted during self-ignition processes on the temperature in the coal waste dump: example from Upper Silesia, Poland
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI, Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Adam Nádudvari
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 39
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2024]
 • TytułDepositional conditions, wildfires, maturity, and hydrocarbon potential evaluation of Central Carpathian Paleogene Basin based on integrative approach from Orava Basin
  AutorzyDorota Staneczek, Dariusz WIĘCŁAW, Leszek Marynowski
  ŹródłoInternational Journal of Coal Geology. — 2024 vol. 285 art. no. 104490, s. 1-21. — tekst: https://s.agh.edu.pl/8z7In
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDepositional environment and hydrocarbon potential of the Oligocene Menilite Formation in the Western Carpathians: a case study from the Loučka section (Czech Republic)
  AutorzyPetr Jirman, Eva Geršlová, Miroslav Bubík, Reinhard F. Sachsenhofer, Achim Bechtel, Dariusz WIĘCŁAW
  ŹródłoMarine and Petroleum Geology. — 2019 vol. 107, s. 334–350
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEstimation of hydrous-pyrolysis kinetic parameters for oil generation from Baltic Cambrian and Tremadocian source rocks with Type-II kerogen
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Miachael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 217–226. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7569/6204