Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Witosiński, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania i zabezpieczenie obudowy szybów pozostawianych jako studnie głębinowe w systemach centralnego odwadniania
  AutorzyJacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2000 R. 6 nr 3, s. 17–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania stanu technicznego zabytkowego szybu ujmującego wody mineralne w Solcu Zdroju
  AutorzyJanusz CHMURA, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoZabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 133–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułBezpieczeństwo szybu warunkowane dokładnością oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy
  AutorzyHenryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoVII Szkoła Geomechaniki : jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka : międzynarodowa konferencja : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 13–16 września 2005 r.. Cz. 1, polska ; Cz. 2: zagraniczna / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni WGiG PŚ, 2005. — S. 257–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKonsekwencje europejskiej normy betonowej PN-EN-206-1 dla budownictwa szybowego
  AutorzyZdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2004 R. 10 nr 1, s. 29–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKorozja obudowy szybów górniczych w świetle badań niszczących i nieniszczących szybu „Antoni” KWK „Marcel”
  AutorzyDaniel WAŁACH, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 437–445. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_42.pdf
 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, obudowa szybów górniczych, badania szybów

  keywords: shaft lining, non destructive investigations, esearch in shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułMakroskopowa i laboratoryjna ocena stanu obudowy wyrobiska szybowego
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Jan WITOSIŃSKI, Mieczysław Lubryka
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — S. 263–278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2001]
 • TytułMetody określania zasięgu skorodowania obudów szybowych przy obliczaniu ich nośności oraz przy zabezpieczaniu powłokowym
  AutorzyJan WITOSIŃSKI
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 345–351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2003]
 • TytułMonitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu
  AutorzyHenryk Kaleta, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoVI Szkoła Geomechaniki : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 21–24 października 2003 r. : materiały naukowe, Część 1 polska. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2003]. — S. 273–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMonitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośności
  AutorzyHenryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 365–370
 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa szybu

  keywords: monitoring, shaft lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNośność obudowy szybu w świetle obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wgłębnych badań jej wytrzymałości
  AutorzyHenryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2004 R. 10 nr 1, s. 23–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2005]
 • TytułNowe metody „pull-off” i „pull-out” w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych w budownictwie górnicznym
  AutorzyJan WITOSIŃSKI
  ŹródłoROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 99–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2000]
 • TytułOdwadnianie likwidowanych kopalń pompami głębinowymi
  AutorzyJacek POSTAWA, Stanisław Kopek, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 415–423
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułUszkodzenia obudów szybowych oraz celowość ich defektoskopii metodami nieniszczącymi dla optymalizacji podstawowych technologii zabezpieczenia
  AutorzyJan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2002 R. 8 nr 1, s. 18–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2005]
 • TytułUwarunkowania oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy betonowej szybu
  AutorzyHenryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 109–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2012]
 • TytułWspółczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych
  AutorzyRoman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH
  ŹródłoBiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWspółczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowych
  AutorzyRoman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2012 R. 18 nr 3, s. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWyniki i ocena pierwszych w górnictwie krajowym zastosowań systemu powłok mineralnych do zabezpieczenia powierzchniowo skorodowanych obudów górniczych w szybach KWK „JAS-MOS”
  AutorzyMieczysław Lubryka, Józef Porowski, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 395–402
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2000]
 • TytułWytyczne dla pozostawiania szybów jako studni głębinowych
  AutorzyJacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI, Stanisław Koper
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — S. 487–497
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułZastosowanie betonów odpornych na silną agresję siarczanową i magnezową w budownictwie podziemnym
  AutorzyJan Kostrz, Janusz Olszewski, Piotr CZAJA, Jan WITOSIŃSKI, Jan DEJA
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2000 R. 6 nr 3, s. 4–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: