Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Witosiński, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badania i zabezpieczenie obudowy szybów pozostawianych jako studnie głębinowe w systemach centralnego odwadniania
2
 • Badania stanu technicznego zabytkowego szybu ujmującego wody mineralne w Solcu Zdroju
3
 • Bezpieczeństwo szybu warunkowane dokładnością oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy
4
 • Konsekwencje europejskiej normy betonowej PN-EN-206-1 dla budownictwa szybowego
5
 • Korozja obudowy szybów górniczych w świetle badań niszczących i nieniszczących szybu „Antoni” KWK „Marcel”
6
 • Makroskopowa i laboratoryjna ocena stanu obudowy wyrobiska szybowego
7
 • Metody określania zasięgu skorodowania obudów szybowych przy obliczaniu ich nośności oraz przy zabezpieczaniu powłokowym
8
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu
9
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośności
10
 • Nośność obudowy szybu w świetle obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wgłębnych badań jej wytrzymałości
11
 • Nowe metody „pull-off” i „pull-out” w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych w budownictwie górnicznym
12
 • Ocena stanu technicznego obudowy w szybach
13
 • Odwadnianie likwidowanych kopalń pompami głębinowymi
14
 • Uszkodzenia obudów szybowych oraz celowość ich defektoskopii metodami nieniszczącymi dla optymalizacji podstawowych technologii zabezpieczenia
15
 • Uwarunkowania oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy betonowej szybu
16
 • Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych
17
 • Współczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowych
18
 • Wyniki i ocena pierwszych w górnictwie krajowym zastosowań systemu powłok mineralnych do zabezpieczenia powierzchniowo skorodowanych obudów górniczych w szybach KWK „JAS-MOS”
19
 • Wytyczne dla pozostawiania szybów jako studni głębinowych
20
 • Zastosowanie betonów odpornych na silną agresję siarczanową i magnezową w budownictwie podziemnym