Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem67222538
201611
201511
2010413
200944
2008211
200788
2006211
2005817
20049144
20034112
2002862
2001422
2000651
1999633
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem675782
201611
201511
201044
200944
2008211
200788
2006211
2005871
2004981
2003431
200288
200144
20006321
1999651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem67634
201611
201511
201044
200944
200822
200788
200622
200588
2004981
200344
200288
200144
2000651
1999651
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem6767
201611
201511
201044
200944
200822
200788
200622
200588
200499
200344
200288
200144
200066
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem671651
201611
201511
201044
200944
2008211
2007871
200622
200588
200499
200344
200288
200144
200066
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem672542
201611
201511
201044
200944
2008211
2007817
200622
2005871
2004927
2003413
2002817
2001413
200066
19996241
 • Analiza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
2
 • Badania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
3
 • Badania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej
4
 • Badania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
5
 • Budowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
6
 • Budownictwo podziemne 2003
7
 • Budownictwo podziemne 2005
8
 • Budownictwo Podziemne 2007
9
 • Budownictwo Podziemne 2007
10
 • Budownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka
11
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
12
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
13
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
14
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
15
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
16
 • Czy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?
17
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?
18
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnym
19
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
20
 • Doświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłych
21
 • Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
22
 • Geotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm
23
 • Górnicze metody wykonywania budowli podziemnych
24
 • Guidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths
25
 • Higher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry