Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowejAn investigation on estimation of steel arches capacity / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?Is it necessary to elaborate technical regulations on designing and execution of underground structures / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 3, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnymExperiences in the domestic mining construction in the aspect of applications in not-mining underground construction / Andrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Infrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna = Underground infrastructure of urban areas / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50) ; (Seria: Konferencje ; nr 19). — S. 433–443. — Bibliogr. s. 442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnychExperience of the home mining construction in the field of the design of the combined and multi-layered lining of the long-lasting underground excavations / Andrzej WICHUR, Roman Gruszka // W: Konstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002 : referaty, T. 1 / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311. — Bibliogr. s. 308–310, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Krajowe budownictwo górnicze wobec problemów budownictwa podziemnego : doświadczenia i perspektywy rozwojuDomestic mining construction in the face of the underground construction problems : experiences and perspectives of development / Andrzej WICHUR, Antoni TAJDUŚ, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 26–27 listopada 2002 / zespół red. Wojciech Biliński [et al.] ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki [etc.]. — Kraków : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie, 2002. — S. 157–170. — Bibliogr. s. 166–170, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stan naprężenia i przemieszczenia w sprężystej rurze szybowej, spowodowany lokalnym równomiernym obciążeniem prostopadłym do osi ruryStress and strain field in elastic shaft pipe caused by local uniform loading perpendicular to pipe / Andrzej WICHUR // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 777–788. — Bibliogr. s. 788, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zagadnienie ochrony prawnej zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczymProblem of legal protection of designer profession in mining and mining construction / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 93–103. — Bibliogr. s. 101–103, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: