Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej
  AutorzyDanuta Domańska, Andrzej WICHUR
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCzy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2002 R. 8 nr 3, s. 1–6
3
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — S. 433–443
4
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Roman Gruszka
  ŹródłoKonstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002. T. 1, Referaty / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311
5
 • [referat, 2002]
 • TytułKrajowe budownictwo górnicze wobec problemów budownictwa podziemnego : doświadczenia i perspektywy rozwoju
  AutorzyAndrzej WICHUR, Antoni TAJDUŚ, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński
  ŹródłoProblemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 26–27 listopada 2002 / zespół red. Wojciech Biliński [et al.] ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki [etc.]. — Kraków : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie, 2002. — S. 157–170
6
 • [referat, 2002]
 • TytułStan naprężenia i przemieszczenia w sprężystej rurze szybowej, spowodowany lokalnym równomiernym obciążeniem prostopadłym do osi rury
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 777–788
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2002 R. 8 nr 1, s. 1–8
8
 • [referat, 2002]
 • TytułZagadnienie ochrony prawnej zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 93–103