Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBudownictwo podziemne 2005 : (Kraków, 22–24 września 2005 r.)
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2005 R. 11 nr 4, s. 1–4
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka : (na 90-lecie powstania AGH)
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 12–22
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 183–214
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGeoinżynieria i Tunelowanie. — 2004 [nr] 1, s. 24–31
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułCzy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7
8
 • [referat, 2005]
 • TytułDrążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — S. 478–484
9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego
  AutorzyAndrzej WIATR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoWstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Mutke i Tadeusza Tatary. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010. — S. 159–168
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMetoda projektowania obudowy dwuwarstwowej betonowej szybu z wewnętrzną warstwą poślizgową w warunkach przemieszczeń pionowych górotworu zawodnionego
  AutorzyWenruo Sun, Andrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 1999 R. 5 nr 3, s. 14–15
11
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetoda sprawdzania podatności obudowy powłokowej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Marek Bajorek, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 459–468. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_44.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNomogramy do określania wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej betonowej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Elżbieta Łuczejko
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 619–627. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_63.pdf
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena stanu technicznego obudowy w szybach
  AutorzyAndrzej WICHUR, Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 1999 R. 5 nr 1, s. 6–9
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPorównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Bober
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 437–444. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_34.pdf
15
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPrognoza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem inklinometrów
  AutorzyDanuta Domańska, Andrzej WICHUR
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 131–135
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułState of stress and displacement of an elastic shaft lining caused by an axial-symmetrical non-uniform load perpendicular to the surface of the tube
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2005 vol. 50 iss. 2, s. 251–270. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/446/456
17
 • [referat, 2015]
 • TytułStatic calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems)
  AutorzyA. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI
  ŹródłoVertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — S. 105–114
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułUwagi dotyczące roli rozpór w procesie stabilizacji obudowy stalowej łukowej
  AutorzyDanuta Domańska, Andrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2005 R. 11 nr 1, s. 14–16
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWpływ grubości obudowy sklepionej betonowej na wartości sił wewnętrznych w tej obudowie
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Michał Hapke
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 609–617. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_62.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWybrane problemy budownictwa podziemnego
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Antoni TAJDUŚ, Andrzej Tokarz, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 37–53. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_01.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWybrane problemy budownictwa podziemnego
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2005 R. 11 nr 4, s. 5–13
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2002 R. 8 nr 1, s. 1–8
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułZagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 407–436. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_33.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Cz. 2, Wybrane modele obliczeniowe
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2010 R. 16 nr 1, s. 1–12
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułZasady doboru obudowy powłokowej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Daniel Strojek
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 499–509. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_43.pdf