Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowychImpact assessment of selected mining and geotechnical factors upon the value of internal forces in the vaulted lining of roadways / Andrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budownictwo podziemne 2005 : (Kraków, 22–24 września 2005 r.)Underground construction 2005 : Kraków, 22–24 September 2005 / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4, s. 1–4. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka : (na 90-lecie powstania AGH)Underground construction in Poland – science and practice : (on the 90th anniversary of the AGH-UST establishment) / Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 12–22. — Bibliogr. s. 17–22, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wiekuUnderground construction in Poland at the beginning of the XXI century / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 183–214. — Bibliogr. s. 212–214, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland at the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wiekuUnderground construction in Poland at the beginning of the XXI century / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Geoinżynieria i Tunelowanie = Geoengineering and Tunneling ; ISSN 1732-7741. — 2004 [nr] 1, s. 24–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?Is legal protection of a designer's profession in civil engineering and mining construction necessary? / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnymDriving using combines in Polish underground construction / Andrzej WICHUR // W: Infrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53. Konferencje ; ISSN 0324-9735 ; nr 20). — S. 478–484. — Bibliogr. s. 484. — A. Wichur - pierwsza afiliacja: Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Inżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego[Engineering method for assessing the impact of seismic events on the shafts' lining in LGOM based on the results of seismic monitoring] / Andrzej WIATR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH // W: Wstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Mutke i Tadeusza Tatary. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010. — (Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko ; ISSN 1643-7608 ; nr 4/4/2010). — S. 159–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda projektowania obudowy dwuwarstwowej betonowej szybu z wewnętrzną warstwą poślizgową w warunkach przemieszczeń pionowych górotworu zawodnionego[Design method of two-layer concrete shaft lining with internal sliding layer in conditions of vertical displacements of watered rockmass] / Wenruo Sun, Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 3, s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda sprawdzania podatności obudowy powłokowejThe method of checking shell lining flexibility / Andrzej WICHUR, Marek Bajorek, Kornel FRYDRYCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 459–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_44.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobiska podziemne, obudowa powłokowa, podatność

  keywords: flexibility, underground workings, shell lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nomogramy do określania wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej betonowejNomographs to evaluating the values of internal forces in the vault concrete lining / Andrzej WICHUR, Elżbieta Łuczejko // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 619–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_63.pdf

 • słowa kluczowe: betonowa obudowa sklepiona, siły wewnętrzne, nomogramy

  keywords: vault concrete lining, internal forces, nomographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena stanu technicznego obudowy w szybach[Estimation of technical state of shaft linings] / Andrzej WICHUR, Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 1, s. 6–9. — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczychComparison of the standard designing methods of steel arch support used in underground mining works / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Bober // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_34.pdf

 • słowa kluczowe: obciążenia, projektowanie obudowy, stalowa obudowa podatna

  keywords: support design, load, steel arch support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prognoza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem inklinometrówThe prognosis for the stability of the slopes in ope pit mines with the use of inclinometers / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 131–135. — Bibliogr. s. 135. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • State of stress and displacement of an elastic shaft lining caused by an axial-symmetrical non-uniform load perpendicular to the surface of the tubeStan naprężenia i przemieszczenia sprężystej obudowy szybowej spowodowany osiowo-symetrycznym nierównomiernym obciążeniem prostopadłym do powierzchni rury / Andrzej WICHUR // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 2, s. 251–270. — Bibliogr. s. 269–270. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/446/456

 • keywords: state of stress, state of displacement, non uniformity of the loading, lining of the mining shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Static calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems) / A. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI // W: Vertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02820-3. — S. 105–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

 • keywords: shaft lining, lining design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Uwagi dotyczące roli rozpór w procesie stabilizacji obudowy stalowej łukowejComments regarding the role of expansion bars in the process of steal arch support's stabilisation / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 1, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ grubości obudowy sklepionej betonowej na wartości sił wewnętrznych w tej obudowieThe impact of the concrete vaulted lining thickness on the values of internal forces in this lining / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Michał Hapke // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 609–617. — Bibliogr. s. 617, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_62.pdf

 • słowa kluczowe: projektowanie, siły wewnętrzne, obudowa sklepiona betonowa, grubość obudowy, wyrobisko podziemne

  keywords: design, internal forces, underground workings, lining thickness, concrete vaulted lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wybrane problemy budownictwa podziemnegoSelected problems of the underground construction / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Antoni TAJDUŚ, Andrzej Tokarz, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 37–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_01.pdf

 • słowa kluczowe: rozwój, bariery rozwoju, budownictwo podziemne

  keywords: development, underground construction, development's barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane problemy budownictwa podziemnegoSelected problems from underground construction / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4, s. 5–13. — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: geotechnika, geoinżynieria, budownictwo podziemne, podziemna infrastruktura sieciowa miast

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wiekuSelected problems of mining construction in Poland at the beginning the XXI century / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 6–8, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnychProblems of the design of the long-term excavations' support / Andrzej WICHUR // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 407–436. — Bibliogr. s. 431–436, Streszcz. Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_33.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa wyrobisk korytarzowych, obudowa szybów, długotrwałe wyrobiska podziemne, projektowanie obudowy

  keywords: shaft lining, support design, lining design, dog headings' support, long-term underground excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Cz. 2, Wybrane modele obliczenioweIssues of support's designing for long-lasting underground working. Pt. 2, Selected computing models / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 1, s. 1–12. — Bibliogr. s. 9–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zasady doboru obudowy powłokowejPrinciples of the shell lining's selection / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Daniel Strojek // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 499–509. — Bibliogr. s. 508–509, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_43.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, tunele, obudowa powłokowa

  keywords: tunnels, dog headings, shell lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: