Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej
  AutorzyDanuta Domańska, Andrzej WICHUR
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148
2
 • [referat, 2016]
 • TytułBudowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
  AutorzyAndrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel
  ŹródłoXXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — S. 1–16
3
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — S. 433–443
4
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Roman Gruszka
  ŹródłoKonstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002 : referaty, T. 1 / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311
5
 • [referat, 2004]
 • TytułDoświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 107–120
6
 • [referat, 2005]
 • TytułDrążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — S. 478–484
7
 • [referat, 2003]
 • TytułGeotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm
  AutorzyAndrzej WICHUR
  Źródło45 [Czterdzieści pięć] lat geotechniki w Łodzi : geotechnika w polskim budownictwie : Łódź–Arturówek 24–25 kwietnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Papier-service, 2003. — S. 287–298
8
 • [referat, 2004]
 • TytułGórnicze metody wykonywania budowli podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  Źródło„Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku : część problemowa – mosty i tunele, T. 1 / pod red. Wojciecha Radomskiego i Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej. — [Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2004]. — S. 353–362
9
 • [referat, 2000]
 • TytułGuidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 605–611
10
 • [referat, 2008]
 • TytułHigher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 17
11
 • [referat, 2002]
 • TytułKrajowe budownictwo górnicze wobec problemów budownictwa podziemnego : doświadczenia i perspektywy rozwoju
  AutorzyAndrzej WICHUR, Antoni TAJDUŚ, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński
  ŹródłoProblemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 26–27 listopada 2002 / zespół red. Wojciech Biliński [et al.] ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki [etc.]. — Kraków : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie, 2002. — S. 157–170
12
 • [referat, 2000]
 • TytułNowe normy projektowania obudowy długotrwałych podziemnych wyrobisk korytarzowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Roman Gruszka
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 595–604
13
 • [referat, 2001]
 • TytułO ochronę prawną zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoKonferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego : zarządzanie innowacjami : Szczyrk, 7–8 czerwca 2001 r. : sesje panelowe, Sekcja 1 ; Sekcja 2 / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2001]. — S. [1–16]
14
 • [referat, 1999]
 • TytułObudowy zespolone i wielowarstwowe w budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoKonstrukcje zespolone : V [piąta] konferencja naukowa : Zielona Góra 22–23 czerwca 1999. T. 1, Referaty : część problemowa / Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze ; Komisja Nauki Oddziału PZITB [Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa] w Zielonej Górze. — Zielona Góra : Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 1999. — S. 83–100
15
 • [referat, 2004]
 • TytułOcena możliwości budowy tuneli metodą górniczą
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Kosmalski [et al.]
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 121–125
16
 • [referat, 1999]
 • TytułOsiągnięcia i perspektywy rozwoju polskiego budownictwa podziemnego
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGórnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 103–121
17
 • [referat, 2002]
 • TytułStan naprężenia i przemieszczenia w sprężystej rurze szybowej, spowodowany lokalnym równomiernym obciążeniem prostopadłym do osi rury
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 777–788
18
 • [referat, 2015]
 • TytułStatic calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems)
  AutorzyA. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI
  ŹródłoVertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — S. 105–114
19
 • [referat, 1999]
 • TytułThe state of stress and displacement in the face area of a shaft sunk in an elastic rockmass
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoCongrès International de Mécanique des Roches : comptes-rendus, T. 1 / ed. G. Vouille & P. Berest ; Societe Internationale de Mecanique des Roches. — Paris : [SIMR], 1999. — S. 335–338
20
 • [referat, 2004]
 • TytułThe use of mining technologies in the underground non-mining construction in Poland
  AutorzyAndrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  ŹródłoRock engineering : theory and practice : proceedings of the ISRM regional symposium EUROCK 2004 & 53textsuperscript{rd} geomechanics colloquy : October 7–9, 2004 Salzburg, Austria / ed. W. Schubert. — [Austria : s. n.], [2004]. — S. 641–644
21
 • [referat, 2000]
 • TytułUnderground construction in Poland – achievements and perspectives of development
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 612–623
22
 • [referat, 2000]
 • TytułWybrane problemy odwadniania likwidowanych kopalń
  AutorzyAndrzej WICHUR, Danuta Domańska
  ŹródłoReforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – ocena wdrożonych rozwiązań : konferencja naukowa : Ustroń, 8–9 czerwca 2000 r.. — Zabrze : Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania, 2000. — S. 299–317
23
 • [referat, 2000]
 • TytułWybrane problemy techniczne likwidacji kopalń głębinowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — S. 567–574
24
 • [referat, 2001]
 • TytułWybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 329–343
25
 • [referat, 2002]
 • TytułZagadnienie ochrony prawnej zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 93–103