Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBadania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Łukasz Piłat
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 499–508
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej
  AutorzyDanuta Domańska, Andrzej WICHUR
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Agnieszka Zięba
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 469–477, 1 k. tabl. złoż.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_45.pdf
 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obudowa, obciążenia

  keywords: dog headings, lining, load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułBudowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
  AutorzyAndrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel
  ŹródłoXXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — S. 1–16
 • słowa kluczowe: szyb, podszybie, wlot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBudownictwo podziemne 2003 : (Kraków, 18–20 września 2003 r.) : [konferencja naukowo-techniczna]
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2003 R. 9 nr 4, s. 38–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBudownictwo podziemne 2005 : (Kraków, 22–24 września 2005 r.)
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2005 R. 11 nr 4, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 roku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2007 R. 13 nr 3, s. 28–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoGeoinżynieria : drogi, mosty, tunele. — 2007 nr 4, s. 8–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka : (na 90-lecie powstania AGH)
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 12–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 183–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBudownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
  AutorzyWojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoGeoinżynieria i Tunelowanie. — 2004 [nr] 1, s. 24–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004
  Autorzykom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : Krynica, 7–8 czerwca 2004 r.
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2004 R. 10 nr 2, s. 64–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCzy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?
  AutorzyAndrzej WICHUR, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2002 R. 8 nr 3, s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułCzy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?
  AutorzyAndrzej WICHUR, Jerzy Krywult
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — S. 433–443
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2002]
 • TytułDoświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Roman Gruszka
  ŹródłoKonstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002 : referaty, T. 1 / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2004]
 • TytułDoświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 107–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2005]
 • TytułDrążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoInfrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — S. 478–484
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2003]
 • TytułGeotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm
  AutorzyAndrzej WICHUR
  Źródło45 [Czterdzieści pięć] lat geotechniki w Łodzi : geotechnika w polskim budownictwie : Łódź–Arturówek 24–25 kwietnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Papier-service, 2003. — S. 287–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2004]
 • TytułGórnicze metody wykonywania budowli podziemnych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński
  Źródło„Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku : część problemowa – mosty i tunele, T. 1 / pod red. Wojciecha Radomskiego i Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej. — [Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2004]. — S. 353–362
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2000]
 • TytułGuidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths
  AutorzyAndrzej WICHUR
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 605–611
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2008]
 • TytułHigher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: