Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
2
 • Badania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
3
 • Badania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej
4
 • Badania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
5
 • Budowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
6
 • Budownictwo podziemne 2003
7
 • Budownictwo podziemne 2005
8
 • Budownictwo Podziemne 2007
9
 • Budownictwo Podziemne 2007
10
 • Budownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka
11
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
12
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
13
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
14
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
15
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
16
 • Czy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?
17
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?
18
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnym
19
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych
20
 • Doświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłych
21
 • Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
22
 • Geotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm
23
 • Górnicze metody wykonywania budowli podziemnych
24
 • Guidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths
25
 • Higher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry