Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland at the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wiekuUnderground construction in Poland at the beginning of the XXI century / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Geoinżynieria i Tunelowanie = Geoengineering and Tunneling ; ISSN 1732-7741. — 2004 [nr] 1, s. 24–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : Krynica, 7–8 czerwca 2004 r.[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 2, s. 64–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłychPractical experience of the Polish underground construction in rocks / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 107–120. — Bibliogr. s. 117–119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Górnicze metody wykonywania budowli podziemnychMining methods of underground structures' execution / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: „Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku : część problemowa – mosty i tunele, T. 1 / pod red. Wojciecha Radomskiego i Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej. — [Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2004]. — ISBN10: 8390539098. — S. 353–362. — Bibliogr. s. 360–362, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena możliwości budowy tuneli metodą górnicząValuation of the possibility of tunnels' construction with the mining – method / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Kosmalski [et al.] // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 121–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Seminarium naukowo-techniczne „Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania”[The scientific-technical seminar “Tunneling in Carpathian Mountains and its ecological conditionings”] / Andrzej WICHUR // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2004 R. 60 nr 9, s. 513

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The use of mining technologies in the underground non-mining construction in Poland / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: Rock engineering : theory and practice : proceedings of the ISRM regional symposium EUROCK 2004 & 53\textsuperscript{rd} geomechanics colloquy : October 7–9, 2004 Salzburg, Austria / ed. W. Schubert. — [Austria : s. n.], [2004]. — S. 641–644. — Bibliogr. s. 644, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: