Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?Is legal protection of a designer's profession in civil engineering and mining construction necessary? / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • O ochronę prawną zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczymFor legal protection of designer profession in mining and mining construction / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego : zarządzanie innowacjami : Szczyrk, 7–8 czerwca 2001 r. : sesje panelowe, Sekcja 1 ; Sekcja 2 / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2001]. — S. [1–16]. — Bibliogr. s. [13–16], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wiekuSelected problems of mining construction in Poland at the beginning of 21 century / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 329–343. — Bibliogr. s. 338–342, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zasady projektowania obudowy długotrwałych podziemnych wyrobisk korytarzowychPrinciples of designing of long-lasting underground roadways / Andrzej WICHUR, Roman Gruszka // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2001 R. 7 nr 1, s. 34–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: