Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionejResearch on the preliminary selection of the thickness of the concrete vaulted lining / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Łukasz Piłat // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 499–508. — Bibliogr. s. 507–508, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowejAn investigation on estimation of steel arches capacity / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290The shaft inset construction in the shaft VI JSW S. A. KWK “Budryk” on the 1290 level / Andrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel // W: XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz.. — A. Wichur, K. Frydrych - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: szyb, podszybie, wlot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo podziemne 2003 : (Kraków, 18–20 września 2003 r.) : [konferencja naukowo-techniczna][Underground construction 2003] / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2003 R. 9 nr 4, s. 38–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budownictwo podziemne 2005 : (Kraków, 22–24 września 2005 r.)Underground construction 2005 : Kraków, 22–24 September 2005 / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4, s. 1–4. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budownictwo Podziemne 2007[Underground construction 2007] / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele = Geoengineering : roads, bridges, tunnels ; ISSN 1895-0426. — 2007 nr 4, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wiekuUnderground construction in Poland at the beginning of the XXI century / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 183–214. — Bibliogr. s. 212–214, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland at the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland in the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Geoinżynieria i Tunelowanie = Geoengineering and Tunneling ; ISSN 1732-7741. — 2004 [nr] 1, s. 24–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : Krynica, 7–8 czerwca 2004 r.[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 2, s. 64–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Czy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?Is it necessary to elaborate technical regulations on designing and execution of underground structures / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 3, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?Is legal protection of a designer's profession in civil engineering and mining construction necessary? / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnymExperiences in the domestic mining construction in the aspect of applications in not-mining underground construction / Andrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Infrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna = Underground infrastructure of urban areas / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50) ; (Seria: Konferencje ; nr 19). — S. 433–443. — Bibliogr. s. 442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnychExperience of the home mining construction in the field of the design of the combined and multi-layered lining of the long-lasting underground excavations / Andrzej WICHUR, Roman Gruszka // W: Konstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002 : referaty, T. 1 / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311. — Bibliogr. s. 308–310, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Doświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłychPractical experience of the Polish underground construction in rocks / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 107–120. — Bibliogr. s. 117–119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnymDriving using combines in Polish underground construction / Andrzej WICHUR // W: Infrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53. Konferencje ; ISSN 0324-9735 ; nr 20). — S. 478–484. — Bibliogr. s. 484. — A. Wichur - pierwsza afiliacja: Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm[Geotechnical bases of the design of mining underground structures in the light of Polish Standards PN] / Andrzej WICHUR // W: 45 [Czterdzieści pięć] lat geotechniki w Łodzi : geotechnika w polskim budownictwie : Łódź–Arturówek 24–25 kwietnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Papier-service, 2003. — ISBN10: 8391762580. — S. 287–298. — Bibliogr. s. 293–297, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Górnicze metody wykonywania budowli podziemnychMining methods of underground structures' execution / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: „Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku : część problemowa – mosty i tunele, T. 1 / pod red. Wojciecha Radomskiego i Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej. — [Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2004]. — ISBN10: 8390539098. — S. 353–362. — Bibliogr. s. 360–362, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Guidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths / Andrzej WICHUR // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 605–611. — Bibliogr. s. 611, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Higher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 17. — Pełny tekst W: Higher education at AGH – University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH – University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 173–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 1[The hydrogeology of Polish mineral deposits water problems of mining. Pt. 1] / pod red. Zbigniewa WILKA ; [aut.] Piotr CZAJA, Zdzisław KOHUTEK, Andrzej WICHUR, Zbigniew WILK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 610, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0084). — Bibliogr. s. 446–472, 599–605

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Jak zagospodarować wnętrze Ziemi? : „Budownictwo Podziemne 2005”[How to utilize interior of Earth? : Underground Construction 2005] / Andrzej WICHUR // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2005 nr 3, s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Krajowe budownictwo górnicze wobec problemów budownictwa podziemnego : doświadczenia i perspektywy rozwojuDomestic mining construction in the face of the underground construction problems : experiences and perspectives of development / Andrzej WICHUR, Antoni TAJDUŚ, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 26–27 listopada 2002 / zespół red. Wojciech Biliński [et al.] ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki [etc.]. — Kraków : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie, 2002. — S. 157–170. — Bibliogr. s. 166–170, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metoda projektowania obudowy dwuwarstwowej betonowej szybu z wewnętrzną warstwą poślizgową w warunkach przemieszczeń pionowych górotworu zawodnionego[Design method of two-layer concrete shaft lining with internal sliding layer in conditions of vertical displacements of watered rockmass] / Wenruo Sun, Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 3, s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: