Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowychImpact assessment of selected mining and geotechnical factors upon the value of internal forces in the vaulted lining of roadways / Andrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczejComparative studies on methods of calculating the load of linings of dog headings nonsubject the influence of mining exploitation / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Agnieszka Zięba // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 469–477, 1 k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 476–477, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/8X6fPl

 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obudowa, obciążenia

  keywords: lining, dog headlings, load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budownictwo podziemne 2003 : (Kraków, 18–20 września 2003 r.) : [konferencja naukowo-techniczna][Underground construction 2003] / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2003 R. 9 nr 4, s. 38–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo podziemne 2005 : (Kraków, 22–24 września 2005 r.)Underground construction 2005 : Kraków, 22–24 September 2005 / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4, s. 1–4. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budownictwo Podziemne 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 rokuUnderground construction 2007 - Cracow / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2007 R. 13 nr 3, s. 28–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budownictwo Podziemne 2007[Underground construction 2007] / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele = Geoengineering : roads, bridges, tunnels ; ISSN 1895-0426. — 2007 nr 4, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budownictwo podziemne w Polsce – nauka i praktyka : (na 90-lecie powstania AGH)Underground construction in Poland – science and practice : (on the 90th anniversary of the AGH-UST establishment) / Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 12–22. — Bibliogr. s. 17–22, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wiekuUnderground construction in Poland at the beginning of the XXI century / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 183–214. — Bibliogr. s. 212–214, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland at the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku[Underground construction in Poland in the beginning of the XXI century] / Wojciech Grodecki, Cezary Madryas, Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Geoinżynieria i Tunelowanie = Geoengineering and Tunneling ; ISSN 1732-7741. — 2004 [nr] 1, s. 24–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : Krynica, 7–8 czerwca 2004 r.[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 2, s. 64–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Czy konieczne jest opracowanie przepisów technicznych projektowania i wykonania budowli podziemnych?Is it necessary to elaborate technical regulations on designing and execution of underground structures / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 3, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czy ochrona prawna zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczym jest konieczna?Is legal protection of a designer's profession in civil engineering and mining construction necessary? / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2001 R. 7 nr 3, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jak zagospodarować wnętrze Ziemi? : „Budownictwo Podziemne 2005”[How to utilize interior of Earth? : Underground Construction 2005] / Andrzej WICHUR // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2005 nr 3, s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieStaff training for the needs of underground construction in the AGH University of Science and Technology in Kraków / Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 403–409. — Bibliogr. s. 409, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: https://goo.gl/5wR3aC

 • słowa kluczowe: geoinżynieria, budownictwo podziemne, kształcenie kadr

  keywords: geoengineering, underground construction, staff training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieThe education of personnel for needs of underground construction at the Academy of Mining and Metallurgy in Kraków / Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2007 R. 13 nr 4, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metoda projektowania obudowy dwuwarstwowej betonowej szybu z wewnętrzną warstwą poślizgową w warunkach przemieszczeń pionowych górotworu zawodnionego[Design method of two-layer concrete shaft lining with internal sliding layer in conditions of vertical displacements of watered rockmass] / Wenruo Sun, Andrzej WICHUR // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 3, s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metoda sprawdzania podatności obudowy powłokowejThe method of checking shell lining flexibility / Andrzej WICHUR, Marek Bajorek, Kornel FRYDRYCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 459–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032i30da0.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_44.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobiska podziemne, obudowa powłokowa, podatność

  keywords: flexibility, underground workings, shell lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do oceny stateczności skarpThe possibilities of employing inclinometric measurements in slope stability evaluation / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 97–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/tQH9xw

 • słowa kluczowe: pomiary inklinometryczne, skarpy, cena stateczności

  keywords: inclinometric measurements, slopes, stability evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nomogramy do określania wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej betonowejNomographs to evaluating the values of internal forces in the vault concrete lining / Andrzej WICHUR, Elżbieta Łuczejko // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 619–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_63.pdf

 • słowa kluczowe: betonowa obudowa sklepiona, siły wewnętrzne, nomogramy

  keywords: vault concrete lining, internal forces, nomographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena stanu technicznego obudowy w szybach[Estimation of technical state of shaft linings] / Andrzej WICHUR, Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 1, s. 6–9. — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczychComparison of the standard designing methods of steel arch support used in underground mining works / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Bober // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prognoza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem inklinometrówThe prognosis for the stability of the slopes in ope pit mines with the use of inclinometers / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 131–135. — Bibliogr. s. 135. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Seminarium naukowo-techniczne „Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania”[The scientific-technical seminar “Tunneling in Carpathian Mountains and its ecological conditionings”] / Andrzej WICHUR // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2004 R. 60 nr 9, s. 513

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • State of stress and displacement of an elastic shaft lining caused by an axial-symmetrical non-uniform load perpendicular to the surface of the tubeStan naprężenia i przemieszczenia sprężystej obudowy szybowej spowodowany osiowo-symetrycznym nierównomiernym obciążeniem prostopadłym do powierzchni rury / Andrzej WICHUR // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 2, s. 251–270. — Bibliogr. s. 269–270. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/446/456

 • keywords: state of stress, state of displacement, non-uniformity of the loading, lining of the mining shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: