Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wichur, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badania nad wyznaczeniem nośności odrzwi obudowy stalowej łukowejAn investigation on estimation of steel arches capacity / Danuta Domańska, Andrzej WICHUR // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290The shaft inset construction in the shaft VI JSW S. A. KWK “Budryk” on the 1290 level / Andrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel // W: XXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz.. — A. Wichur, K. Frydrych - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: szyb, podszybie, wlot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w aspekcie zastosowań w niegórniczym budownictwie podziemnymExperiences in the domestic mining construction in the aspect of applications in not-mining underground construction / Andrzej WICHUR, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Infrastruktura podziemna miast : VIII konferencja naukowo-techniczna = Underground infrastructure of urban areas / kom. nauk. (przewodn.): Otton Dąbrowski [et al.] ; PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50) ; (Seria: Konferencje ; nr 19). — S. 433–443. — Bibliogr. s. 442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Doświadczenia krajowego budownictwa górniczego w zakresie projektowania zespolonej i wielowarstwowej obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnychExperience of the home mining construction in the field of the design of the combined and multi-layered lining of the long-lasting underground excavations / Andrzej WICHUR, Roman Gruszka // W: Konstrukcje zespolone : VI [szósta] konferencja naukowa : Zielona Góra 20–21 czerwca 2002 : referaty, T. 1 / Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze [etc.]. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002. — S. 295–311. — Bibliogr. s. 308–310, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doświadczenia polskiego budownictwa podziemnego w skałach zwięzłychPractical experience of the Polish underground construction in rocks / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 107–120. — Bibliogr. s. 117–119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnymDriving using combines in Polish underground construction / Andrzej WICHUR // W: Infrastruktura podziemna miast : IX konferencja naukowo-techniczna / PWr IIL. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53. Konferencje ; ISSN 0324-9735 ; nr 20). — S. 478–484. — Bibliogr. s. 484. — A. Wichur - pierwsza afiliacja: Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geotechniczne podstawy projektowania górniczych budowli podziemnych w świetle Polskich Norm[Geotechnical bases of the design of mining underground structures in the light of Polish Standards PN] / Andrzej WICHUR // W: 45 [Czterdzieści pięć] lat geotechniki w Łodzi : geotechnika w polskim budownictwie : Łódź–Arturówek 24–25 kwietnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Papier-service, 2003. — ISBN10: 8391762580. — S. 287–298. — Bibliogr. s. 293–297, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnicze metody wykonywania budowli podziemnychMining methods of underground structures' execution / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: „Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku : część problemowa – mosty i tunele, T. 1 / pod red. Wojciecha Radomskiego i Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej. — [Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2004]. — ISBN10: 8390539098. — S. 353–362. — Bibliogr. s. 360–362, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Guidelines of the lining design of the junctions between shafts and shaft stations at great depths / Andrzej WICHUR // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 605–611. — Bibliogr. s. 611, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Higher education at AGH University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 17. — Pełny tekst W: Higher education at AGH – University of Science and Technology in Krakow for the needs of mining industry / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Andrzej WICHUR // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH – University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 173–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Krajowe budownictwo górnicze wobec problemów budownictwa podziemnego : doświadczenia i perspektywy rozwojuDomestic mining construction in the face of the underground construction problems : experiences and perspectives of development / Andrzej WICHUR, Antoni TAJDUŚ, Wacław Pękacki, Ryszard Żyliński // W: Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 26–27 listopada 2002 / zespół red. Wojciech Biliński [et al.] ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki [etc.]. — Kraków : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie, 2002. — S. 157–170. — Bibliogr. s. 166–170, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe normy projektowania obudowy długotrwałych podziemnych wyrobisk korytarzowychNew standards for lining design of long term underground horizontal openings / Andrzej WICHUR, Roman Gruszka // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 595–604. — Bibliogr. s. 602–604. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • O ochronę prawną zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczymFor legal protection of designer profession in mining and mining construction / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego : zarządzanie innowacjami : Szczyrk, 7–8 czerwca 2001 r. : sesje panelowe, Sekcja 1 ; Sekcja 2 / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2001]. — S. [1–16]. — Bibliogr. s. [13–16], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obudowy zespolone i wielowarstwowe w budownictwie podziemnym[Combined and multi-layer linings in underground building] / Andrzej WICHUR // W: Konstrukcje zespolone : V [piąta] konferencja naukowa : Zielona Góra 22–23 czerwca 1999. T. 1, Referaty : część problemowa / Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze ; Komisja Nauki Oddziału PZITB [Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa] w Zielonej Górze. — Zielona Góra : Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 1999. — S. 83–100. — Bibliogr. s. 97–99, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena możliwości budowy tuneli metodą górnicząValuation of the possibility of tunnels' construction with the mining – method / Andrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Kosmalski [et al.] // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 121–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Osiągnięcia i perspektywy rozwoju polskiego budownictwa podziemnegoAchievements and evolution views of Polish underground excavation building / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // W: Górnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 = Mining – practice and science, look into XXI century : scientific conference – Faculty of Mining : Kraków, 24–26 June 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. — ISBN10: 83-87854-95-6. — S. 103–121. — Bibliogr. s. 115–121, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stan naprężenia i przemieszczenia w sprężystej rurze szybowej, spowodowany lokalnym równomiernym obciążeniem prostopadłym do osi ruryStress and strain field in elastic shaft pipe caused by local uniform loading perpendicular to pipe / Andrzej WICHUR // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 777–788. — Bibliogr. s. 788, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Static calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems) / A. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI // W: Vertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02820-3. — S. 105–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

 • keywords: shaft lining, lining design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The state of stress and displacement in the face area of a shaft sunk in an elastic rockmass / Andrzej WICHUR // W: Congrès International de Mécanique des Roches : comptes-rendus, T. 1 / ed. G. Vouille & P. Berest ; Societe Internationale de Mecanique des Roches. — Paris : [SIMR], 1999. — S. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Rés., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The use of mining technologies in the underground non-mining construction in Poland / Andrzej WICHUR, Andrzej Tokarz, Ryszard Żyliński // W: Rock engineering : theory and practice : proceedings of the ISRM regional symposium EUROCK 2004 & 53\textsuperscript{rd} geomechanics colloquy : October 7–9, 2004 Salzburg, Austria / ed. W. Schubert. — [Austria : s. n.], [2004]. — S. 641–644. — Bibliogr. s. 644, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Underground construction in Poland – achievements and perspectives of development / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 612–623. — Bibliogr. s. 619–623. — Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wybrane problemy odwadniania likwidowanych kopalńSelected problems of dewatering of closed mine / Andrzej WICHUR, Danuta Domańska // W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – ocena wdrożonych rozwiązań : konferencja naukowa : Ustroń, 8–9 czerwca 2000 r.. — Zabrze : Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania, 2000. — S. 299–317. — Bibliogr. s. 314–317, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane problemy techniczne likwidacji kopalń głębinowychSelected technical problems of deep mines' closure / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 567–574. — Bibliogr. s. 572–574, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane zagadnienia budownictwa górniczego w Polsce u progu XXI wiekuSelected problems of mining construction in Poland at the beginning of 21 century / Andrzej WICHUR, Ryszard Żyliński // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 329–343. — Bibliogr. s. 338–342, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagadnienie ochrony prawnej zawodu projektanta w górnictwie i budownictwie górniczymProblem of legal protection of designer profession in mining and mining construction / Andrzej WICHUR, Jerzy Krywult // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 93–103. — Bibliogr. s. 101–103, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: