Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Woźny, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Amortyzacja a koszt jednostkowy wydobycia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–99
2
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
3
 • Anachronism of the obligatory copper ores recoverability criteria on Pre-Sudetian Monoclyne considered in aspect of high metal prices
4
 • Analiza elementów modelu kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych
5
 • Analiza kosztów przeróbki mechanicznej sortymentów dla potrzeb zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego
6
 • Analiza kosztów w wybranych centrach grupy kopalń węgla kamiennego w aspekcie podziału na stałe i zmienne
7
 • Analiza parametrów wielkości kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych za okres 1993–99
8
 • Analiza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego
9
 • Analiza udziału kosztów zużycia energii w kosztach wydobycia węgla kamiennego w latach 1993–2000
10
 • Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego
11
 • Analiza wskaźnika natężenia robót udostępniających i przygotowawczych w polu eksploatacyjnym
12
 • Badania nad opracowaniem zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją górniczą
13
 • Badanie rozkładów prawdopodobieństwa postępów ścian węglowych
14
 • Badanie zmienności postępu eksploatacji przodków ścianowych na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego
15
 • Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego
16
 • Charakterystyki robót górniczych jako elementy systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
17
 • Coal output and unit costs of mechanical treatment of particular coal grades
18
 • Concentration of coal production and productivity in the Polish mining sector in the years 1993-2005
19
 • Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings
20
 • Dane dotyczące górniczych robót korytarzowych dla systemu informatycznego ułatwiającego gospodarkę środkami technicznymi
21
 • Data bases concerning longwall faces as a part of information system supporting management of technical means of production
22
 • Data management for the mine production planning and design
23
 • Data management for the mine production planning and design
24
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennego
25
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennego