Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9532-2333

ResearcherID: T-2968-2018

Scopus: brak

PBN: 913604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza relacji pomiędzy uczestnikami kanału marketingowego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa
2
 • Analysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market
3
 • Distribution logistics of industrial products on the Polish market
4
 • Dystrybucja wartości w fundraisingu
5
 • E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracowników
6
 • Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel
7
 • Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności
8
 • Funkcje dystrybucji realizowane przez pośredników na rynkach wyrobów przemysłowych – wyniki badań firm handlowych
9
 • Identyfikacja kluczowych klientów w procesie projektowania strategii dystrybucji
10
 • Interesariusze współtwórcami wartości organizacji pozarządowych
11
 • Korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania Internetu w kanałach dystrybucji na rynku hutniczym
12
 • Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego
13
 • Kształtowanie dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych na polskim rynku w kontekście zachodzących przemian polityczno-gospodarczych
14
 • Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową
15
 • Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych
16
 • Marketing communication plan for introducing a new brand into the market
17
 • Marketing partnerski w kształtowaniu strategii dystrybucji produktów przemysłowych
18
 • Metodyka projektowania strategii dystrybucji produktów przemysłowych
19
 • Modern trends in industrial distribution – selected issues
20
 • Możliwości niefinansowego wspierania organizacji pozarządowych przez interesariuszy
21
 • Ocena oczekiwań odbiorców wyrobów hutniczych z perspektywy firm handlowych – wyniki badań
22
 • Podejście segmentacyjne w planowaniu dystrybucji produktów hutniczych
23
 • Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit
24
 • Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowego
25
 • Powiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami – studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowych