Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9532-2333 orcid iD

ResearcherID: T-2968-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Analiza relacji pomiędzy uczestnikami kanału marketingowego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa
2
 • Analysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market
3
 • Badania marketingowe w kształtowaniu programu produkcji huty
4
 • Barter as an alternative to distribution in the industrial marketing
5
 • Buying behaviors of Polish consumers during the pandemic lockdown – research results
6
 • Cechy marketingu przemysłowego wynikające z charakterystycznych zachowań nabywców instytucjonalnych
7
 • Charakterystyka relacji pomiędzy partnerami rynkowymi na rynku dóbr przemysłowych
8
 • Crowdfunding jako narzędzie wspierania działalności NGO
9
 • Distribution logistics of industrial products on the Polish market
10
 • Doskonalenie procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych
11
 • Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej
12
 • Dystrybucja wartości w fundraisingu
13
 • E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracowników
14
 • Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel
15
 • Formulating the strategy of industrial distribution channels
16
 • Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności
17
 • Formułowanie strategii przemysłowych kanałów dystrybucji
18
 • Funkcje dystrybucji realizowane przez pośredników na rynkach wyrobów przemysłowych – wyniki badań firm handlowych
19
 • Identyfikacja kluczowych klientów w procesie projektowania strategii dystrybucji
20
 • Interesariusze współtwórcami wartości organizacji pozarządowych
21
 • Korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania Internetu w kanałach dystrybucji na rynku hutniczym
22
 • Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego
23
 • Kształtowanie dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych na polskim rynku w kontekście zachodzących przemian polityczno-gospodarczych
24
 • Logistyczne problemy dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce
25
 • Marketing communication plan for introducing a new brand into the market