Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Wajs, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, *Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901738

OPI Nauka Polska
1
2
 • A distributed control and management system of the building's recources based on LON technology / Wiesław WAJS, Marcin Skuba, Radosław Golab // W: IFAC : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004 : international conference : Cracow, November 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2004 / eds. A. Pułka, E. Hrynkiewicz, P. Kłosowski. — [Gliwice : IFAC], [2004]. — S. 158–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Classification of vectorized medical data sets using artificial immune algorithms / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Paweł STOCH, Grzegorz MAJ, Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: IFAC : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004 : international conference : Cracow, November 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2004 / eds. A. Pułka, E. Hrynkiewicz, P. Kłosowski. — [Gliwice : IFAC], [2004]. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Integracja sieci komputerowych[Integration of computer networks] / Wiesław WAJS // W: VIII [Ósma] konferencja automatyków : RYTRO 2004 18–19 maja : materiały konferencyjne. — [Polska. : s. n.], [2004]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Integrated communication system using power line networks / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Paweł Fekner // W: InBuS 2004 : 3\textsuperscript{rd} international congress on Intelligent Building Systems : congress proceedings / comp. by Jerzy Mikulik ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch [etc.]. — Cracow : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2004. — ISBN10: 83-88934-51-1. — S. 202–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • LON and LAN connection base on LonTalk and RS485 protocols / Wiesław WAJS, Marcin Skuba // W: InBuS 2004 : 3\textsuperscript{rd} international congress on Intelligent Building Systems : congress proceedings / comp. by Jerzy Mikulik ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch [etc.]. — Cracow : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2004. — ISBN10: 83-88934-51-1. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody symulacji efektu elektrohydrodynamicznego wykorzystywanego do prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich na terenach zurbanizowanychMethods of electrohydrodynamic effect simulation used in geological and engineering research in urban areas / Wiesław WAJS, Jolanta Gancarz, Hubert Wojtowicz // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 415–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie efektu elektrohydrodynamicznego przy użyciu sieci neuronowychNeural networks for electrohydrodynamic effect modelling / Wiesław WAJS, Jolanta Gancarz // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2004 vol. 6, s. 49–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, efekt elektrohydrodynamiczny, symulacja komputerowa

  keywords: neural networks, electrohydrodynamics effect, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy ekologiczne euroregionu karpackiegoEcological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz TWARDOWSKI (red.), Wojciech BATKO, [et al.], Stanisław GUMUŁA, [et al.], Wiesław WAJS, [et al.], Artur BLUM, Leszek PREISNER ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — 472 s.. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89295-60-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Systemy wykrywania włamań IDS na platformie LinuxIntrusion detection system on Linux platform / Wiesław WAJS, Marcin Kijowski // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 423–428. — Bibliogr. s. 428, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • System klasyfikacji i prognozowania danych medycznych zbieranych w trybie czasu rzeczywistego[Medical data clustering and prediction for real time system] / Paweł STOCH, Wiesław WAJS // W: SIIB 2004 [Dokument elektroniczny] : Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej : Kraków 19. X. 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabierzów : preTEXt wydawnictwo, internet, multimedia, 2004. — 1 dysk optyczny. — ISBN10: 8391905152. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wydajność protokołów warstw III i wyższych modelu OSI dla różnych środowisk operacyjnych w świetle badań własnychEfficiency of the network protocols for level III and higher of the OSI model for different network behaviours according to the environment implementation / Wiesław WAJS, Karol Sot, Rafał Pajączek // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 429–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie metod optymalizacji immunologicznej do rozwiązywania problemu komiwojażeraApplication of the artificial immune algorithms in the optimization of the travelling salesman problem / Mariusz Święcicki, Piotr Wais, Wiesław WAJS // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 373–384. — Bibliogr. s. 384, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie sieci immunologicznej do klasyfikacji szeregów czasowychApplication of the artificial immune algorithms to the time series classification problem / Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Wiesław WAJS // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 405–413. — Bibliogr. s. 413, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie sieci immunologicznej do klasyfikacji szeregów czasowych[Application of the artificial immune algorithms to the time series classification problem] / Piotr Wais, Wiesław WAJS, Mariusz Święcicki // W: SIIB 2004 [Dokument elektroniczny] : Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej : Kraków 19. X. 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabierzów : preTEXt wydawnictwo, internet, multimedia, 2004. — 1 dysk optyczny. — ISBN10: 8391905152. — S. 1–5.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 5, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zintegrowany system zarządzania układem sterowania ogrzewaniem oparty na technologii LONIntegrated building's heating management system based on LON technology / Marcin Skuba, Wiesław WAJS // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: