Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Sukiennik, mgr

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem761
200411
200022
1999431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem734
200411
2000211
1999422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem77
200411
200022
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77
200411
200022
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem77
200411
200022
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem716
200411
200022
19994131
 • Blood gases values prognosis based on computer data system – improvement in input parameters approximation methods and its influence on accuracy of the forecast / Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Wiesław WAJS, Jacek J. Pietrzyk // W: Neural networks and their applications : proceedings of the fourth conference : Zakopane 18 – 22 V 1999 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Networks Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Technical University of Częstochowa. Department of Computer Engineering. — Częstochowa : PNNS, 1999. — ISBN: 83-908587-1-1. — S. 539–544. — Bibliogr. s. 544

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Classification of vectorized medical data sets using artificial immune algorithms / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Paweł STOCH, Grzegorz MAJ, Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: IFAC : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004 : international conference : Cracow, November 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2004 / eds. A. Pułka, E. Hrynkiewicz, P. Kłosowski. — [Gliwice : IFAC], [2004]. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena dokładności prognozowania parametrów medycznych gazometrii krwi metodami sztucznych sieci neuronowych[Estimation of precision and prediction of medical parameters of blood gasmetry by artificial neuron network methods] / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XI [jedenasta] krajowa konferencja naukowa, Warszawa, grudzień 1999, T. 2 / pod red. Macieja Nałęcza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej ; Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki. — Warszawa : PAN, [1999]. — S. 847–851. — Bibliogr. s. 850–851

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problem zbioru uczącego i ocena prognozy parametrów medycznych metodami sieci neuronowychLearning data set problem and evaluation of blood gases prognosis based on neural networks methods / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-4-1. — S. 284–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Statistical analysis of the learning process in artificial neural network forecasting arterial blood gases values / Piotr Kruczek, Artur SUKIENNIK, Wiesław WAJS, Jacek J. Pietrzyk // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 557–561. — Bibliogr. s. 561. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Zastosowanie ciągłego pomiaru saturacji hemoglobiny tlenem w prognozowaniu przez sieć neuronową parametrów gazometrii krwi tętniczejA continuous measurement method for blood gases prediction using newral network / Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek J. Pietrzyk, Wiesław WAJS, Ryszard TADEUSIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały I [pierwszego] sympozjum : Krynica Górska, 19–23 kwietnia 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 1999. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: