Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Sukiennik, mgr

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Blood gases values prognosis based on computer data system – improvement in input parameters approximation methods and its influence on accuracy of the forecast / Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Wiesław WAJS, Jacek J. Pietrzyk // W: Neural networks and their applications : proceedings of the fourth conference : Zakopane 18 – 22 V 1999 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Networks Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Technical University of Częstochowa. Department of Computer Engineering. — Częstochowa : PNNS, 1999. — ISBN: 83-908587-1-1. — S. 539–544. — Bibliogr. s. 544

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Classification of vectorized medical data sets using artificial immune algorithms / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Paweł STOCH, Grzegorz MAJ, Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: IFAC : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004 : international conference : Cracow, November 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2004 / eds. A. Pułka, E. Hrynkiewicz, P. Kłosowski. — [Gliwice : IFAC], [2004]. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena dokładności prognozowania parametrów medycznych gazometrii krwi metodami sztucznych sieci neuronowych[Estimation of precision and prediction of medical parameters of blood gasmetry by artificial neuron network methods] / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XI [jedenasta] krajowa konferencja naukowa, Warszawa, grudzień 1999, T. 2 / pod red. Macieja Nałęcza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej ; Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki. — Warszawa : PAN, [1999]. — S. 847–851. — Bibliogr. s. 850–851

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problem zbioru uczącego i ocena prognozy parametrów medycznych metodami sieci neuronowychLearning data set problem and evaluation of blood gases prognosis based on neural networks methods / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-4-1. — S. 284–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Statistical analysis of the learning process in artificial neural network forecasting arterial blood gases values / Piotr Kruczek, Artur SUKIENNIK, Wiesław WAJS, Jacek J. Pietrzyk // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 557–561. — Bibliogr. s. 561. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Zastosowanie ciągłego pomiaru saturacji hemoglobiny tlenem w prognozowaniu przez sieć neuronową parametrów gazometrii krwi tętniczejA continuous measurement method for blood gases prediction using newral network / Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek J. Pietrzyk, Wiesław WAJS, Ryszard TADEUSIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały I [pierwszego] sympozjum : Krynica Górska, 19–23 kwietnia 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 1999. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: