Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Ogrodnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4025-9191

ResearcherID: brak

Scopus: 57207457820

PBN: 3946794

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAn analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoInformation systems in management. 11, Data bases, distant learning, and Web solutions technologies / sci. eds. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. — S. 69–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAnaliza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — S. 103-117
 • słowa kluczowe: przemysł, wypadkowość, wypadki przy pracy

  keywords: industry, accidents at work, accident rates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczych
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Marek KĘSEK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 746–759
 • słowa kluczowe: górnictwo, nakłady inwestycyjne, przemysł

  keywords: mining, investment outlays, industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 9, s. 23–29
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, nakłady inwestycyjne

  keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCzynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, eco-innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułDefiniowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Artur BATOR
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 216–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDziałania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, employee satisfaction, Corporate Social Responsibility (CSR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental performance indicators of the hard coal mines
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 166
 • keywords: hard coal mine, environmental aspect, environmental performance, environmental performance indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułGórnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoPolityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — S. 116–125
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

13
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — S. 179–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułIdentyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych
  AutorzyBeata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103
 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInnowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 3, s. 163–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInnowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 221–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2000]
 • TytułInstrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 265–278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułInvestment expenditures to protect the environment in Polish mining
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 49
 • keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułKomputerowe monitorowanie i analiza pracy maszyn
  AutorzyMarek KĘSEK, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 383–395
 • słowa kluczowe: bazy danych, wiedza, informacja, analiza efektywności, monitorowanie pracy

  keywords: databases, knowledge, information, work monitoring, efficiency analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułKoncepcja systemu wspomagającego prowadzenie testów aplikacji informatycznych metodą AHP
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 226–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKorzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
  AutorzyRomuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 117–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoZagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — S. 79–89
 • słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, wypadki, związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy

  keywords: safety culture, accidents, trade unions, social inspection work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMakroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
  AutorzyArtur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66
 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 291–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: