Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Ogrodnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4025-9191

ResearcherID: brak

Scopus: 57207457820

PBN: 3946794

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
2
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczych
3
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska
4
 • An analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method
5
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji
6
 • Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP
7
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH
8
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników
9
 • Environmental performance indicators of hard coal mine
10
 • Environmental performance indicators of the hard coal mines
11
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju
12
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym
13
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych
14
 • Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych
15
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem
16
 • Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego
17
 • Investment expenditures to protect the environment in Polish mining
18
 • Investment outlays on environmental protection in Polish coal mining
19
 • Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszyn
20
 • Koncepcja systemu wspomagającego prowadzenie testów aplikacji informatycznych metodą AHP
21
 • Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
22
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej
23
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
24
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
25
 • Metoda określania istotnych czynników oddziaływania makrootoczenia jako podstawa budowy scenariuszy strategicznych przedsiębiorstw wydobywczych