Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Ogrodnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4025-9191

ResearcherID: brak

Scopus: 57207457820

PBN: 3946794

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem67231628
2019624
2018743
20178215
2016514
201555
201422
20136411
20124112
20115212
2010321
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem67589
2019624
2018752
2017871
201655
201555
2014211
201366
201244
2011541
201033
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem67652
2019642
201877
201788
201655
201555
201422
201366
201244
201155
201033
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem67364
2019624
201877
201788
201655
201555
2014211
201366
201244
201155
201033
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem674324
201966
2018734
2017871
201655
201555
201422
2013651
2012422
2011541
2010321
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem674621
201966
2018734
2017871
201655
201555
201422
2013651
2012431
2011541
2010321
200822
200722
200622
200522
200411
200333
200211
200111
200011
1999111
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle[Analysis of the level and structure of accidents in Polish industry] / Romuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — Na okł. dod.: 20-lecie kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. — ISBN: 978-83-7783-194-6. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśleAnalysis of the level and structure of accidents in Polish industry / Romuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — ISBN: 978-83-7783-186-1. — S. 103-117. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł, wypadkowość, wypadki przy pracy

  keywords: industry, accidents at work, accident rates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczychAnalysis of the investment outlays of mining enterprises / Romuald OGRODNIK, Marek KĘSEK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 746–759. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 759, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, nakłady inwestycyjne, przemysł

  keywords: mining, investment outlays, industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiskaAnalysis of the amount of investment expenditures used to protect the environment / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, nakłady inwestycyjne

  keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method / Romuald OGRODNIK // W: Information systems in management. 11, Data bases, distant learning, and Web solutions technologies / sci. eds. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacjiFactors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, eco-innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP[Defining requirements for computer systems using AHP and ANP methods] / Romuald OGRODNIK, Artur BATOR // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGHActivities in the scientific and teaching area of Department of Economics and Management in Industry of the AGH University of Science And Technology / Patrycja BĄK, Romuald OGRODNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2018 z. 125, s. 9–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/125/B%C4%85k,%20Ogrodnik.pdf

 • słowa kluczowe: badania naukowe, dydaktyka, kształcenie kadr, konferencje naukowe, kierunki kształcenia

  keywords: scientific research, didactics, staff education, scientific conferences, fields of study

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracownikówMining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, employee satisfaction, Corporate Social Responsibility (CSR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Environmental performance indicators of the hard coal mines / Romuald OGRODNIK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 166

 • keywords: hard coal mine, environmental aspect, environmental performance, environmental performance indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwojuHard coal mining in the context of sustainable development / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

13
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym[Identification of environmental aspects as a base for the environmental management system in the mining company] / Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczychEcological innovations in mining companies / Romuald OGRODNIK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 3, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz., Rez.. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu na XVIII Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : Krynica 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem[Innovative solutions for the increase of enterprise competitiveness in the area of transport management] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennegoEnvironmental economical instruments in Poland and in European Community countries as a component of coal mining macro-environment / Romuald OGRODNIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 265–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Investment expenditures to protect the environment in Polish mining / Romuald OGRODNIK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 49. — Toż w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]

 • keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszynComputer-aided monitoring and analysis of machine work / Marek KĘSEK, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 383–395. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bazy danych, wiedza, informacja, analiza efektywności, monitorowanie pracy

  keywords: databases, knowledge, information, work monitoring, efficiency analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja systemu wspomagającego prowadzenie testów aplikacji informatycznych metodą AHP[Conception of computer system to application test improvement with AHP method] / Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach: VI Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie oraz IV Warsztatów z Nauk o zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : 12–14 stycznia 2004, Zakopane. — S. 226–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwBenefits from the implementation of principles of corporate social responsibility / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-HutniczejCreating the culture of safety on the example of activities in the AGH University of Science and Technology / Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89

 • słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, wypadki, związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy

  keywords: safety culture, accidents, trade unions, social inspection work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym[The method for stakeholder analysis as the innovative concept in the mining enterprise management] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: