Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Zorychta, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909560

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 1998]
 • TytułAnalityczna metoda określania wpływu zaszłości eksploatacyjnych na stan zagrożenia tąpaniami
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoSeria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 133–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt]
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 145–[162]
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, eksploatacja rud miedzi, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: copper mining, underground mining, seismic hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych
  AutorzyZbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 75–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGeomechaniczna analiza przyczyn wstrząsu górotworu zaistniałego w dniu 5. 08. 2005 w rejonie pola eksploatacyjnego G-1/7 O/ZG „Rudna”
  AutorzyZdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2005 nr 4, s. 13–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2006]
 • TytułGeomechaniczne aspekty eksploatacji odprężającej
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN
  ŹródłoGeotechnika 2006 : XII międzynarodowe sympozjum : Gliwice–Ustroń, 17–20 października 2006 r. : materiały naukowe. Część 1, polska ; Część 2: zagraniczna / red. nauk. Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Arkadiusz Bączek. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ślaskiej, [2006]. — S. 21–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 37–47
 • słowa kluczowe: uskoki, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane, zagrożenia tąpaniami

  keywords: faults, rockburst hazard, underground exploitation, constrained conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułGeomechaniczne uwarunkowania długofalowej i doraźnej profilaktyki tąpaniowej dla ścianowych i komorowo-filarowych systemów eksploatacji
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZbiór streszczeń referatów wygłaszanych w ramach szkolenia pt. „Opanowywanie zagrożeń naturalnych (pożarowych i tąpaniami) oraz prowadzenie akcji ratowniczych dla kierowników ruchu zakładu górniczego, jego zastępców, dyspozytorów ruchu oraz wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego” : Szklarska Poręba, wrzesień–październik 2011 / pod red. Władysława Turkiewicza ; Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. — [Lubin : MCKK], [2011]. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 51-52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 83–93
 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zagrożenia tąpaniami, strzelania torpedujące

  keywords: numerical calculations, rockburst hazard, torpedo blasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2004]
 • TytułKierunek eksploatacji złoża rud miedzi a zagrożenie sejsmiczne w kopalniach KGHM Polska Miedź S. A.
  AutorzyZdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoTĄPANIA 2004 : nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowe : XI międzynarodowa konfrencja naukowo-techniczna : 8–10. 11. 2004, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2004. — S. 113–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2006]
 • TytułKształtowanie się przemieszczeń i naprężeń pionowych w pokładzie nieregularnie nadebranym
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoGórnicze zagrożenia naturalne 2006 : głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 7–10. 11. 2006, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : GIG, 2006. — S. 21–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2005]
 • TytułKształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w warunkach skrępowanych zaburzeniami tektonicznymi na przykładzie oddziału G-23 w O/ZG „Rudna”
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoVII Szkoła Geomechaniki : jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka : międzynarodowa konferencja : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 13–16 września 2005 r.. Cz. 1, polska ; Cz. 2: zagraniczna / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni WGiG PŚ, 2005. — S. 93–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena możliwości wybierania pokładów cienkich w polskim górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Andrzej Tor, Jacek Plutecki
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 153–167. — tekst: http://goo.gl/D9DB3p
 • słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, technologia podziemnej eksploatacji złóż, wybieranie cienkich pokładów

  keywords: coal mining, underground deposits exploitation technology, thin scams mined by plough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jan Chojnacki, Adam Krzyżowski, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 169–184. — tekst: http://goo.gl/csiVWA
 • słowa kluczowe: górnictwo, technologia podziemnej eksploatacji złóż, systemy eksploatacji

  keywords: coal mining, technology of underground deposits exploitation, systems of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOcena możliwości wystąpienia tąpnięcia wywołanego eksplozywnym zniszczeniem
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGeomechaniczne modele górotworu tąpiącego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zorychty. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — S. 32–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułOcena możliwości wystąpienia tąpnięcia w obszarze odprężonym wcześniejszą eksploatacją górniczą
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. [1–15]
 • słowa kluczowe: zagrożenie tąpaniami, warunki skrępowane, zaszłości eksploatacyjne, eksploatacja odprężająca

  keywords: rockburst hazard, confined conditions, mining remnants, rock mass de-stressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2003]
 • TytułOcena wpływu uskoku na wielkość zagrożenia tąpaniami
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoTąpania 2003 : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : problemy koncentracji eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i metanem : 12–14.11.2003, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2003. — S. 313–324
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: