Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Zorychta, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 1998]
 • TytułAnalityczna metoda określania wpływu zaszłości eksploatacyjnych na stan zagrożenia tąpaniami
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoSeria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 133–148
2
 • [referat, 1999]
 • TytułAnalityczne kryterium tąpnięcia dla eksploatacji prowadzonej w sąsiedztwie zaburzeń uskokowych
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoEksploatacja rud miedzi w obszarach sąsiadujących z sejsmicznie aktywnymi zaburzeniami uskokowymi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym : Szklarska Poręba, 14–15 stycznia 1999 : referaty / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KGHM Polska Miedź SA ; Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 37–51
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt]
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 50
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 145–[162]
5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 9–10
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych
  AutorzyZbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 75–81
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoJournal of Sustainable Mining. — 2017 vol. 16 iss. 3, s. 94–103. — tekst: https://goo.gl/4vLKPw
10
 • [referat, 1992]
 • TytułGeomechanical phenomena accompanying underground mining
  AutorzyMiroslaw Chudek, Danuta FLISIAK, Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoThe mining outlook : XV congreso mundial de mineria = world mining congress : Madrid, España, 25/29 mayo 1992, Vol. 1 / ed. Mañana, R.. — Madrid : TIASA [, [1992]. — S. 329–336
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGeomechaniczna analiza przyczyn wstrząsu górotworu zaistniałego w dniu 5. 08. 2005 w rejonie pola eksploatacyjnego G-1/7 O/ZG „Rudna”
  AutorzyZdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2005 nr 4, s. 13–40
12
 • [referat, 2006]
 • TytułGeomechaniczne aspekty eksploatacji odprężającej
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN
  ŹródłoGeotechnika 2006 : XII międzynarodowe sympozjum : Gliwice–Ustroń, 17–20 października 2006 r. : materiały naukowe. Część 1, polska ; Część 2: zagraniczna / red. nauk. Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Arkadiusz Bączek. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ślaskiej, [2006]. — S. 21–33
13
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 44
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 37–47
15
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułGeomechaniczne modele ognisk wstrząsów górniczych
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGeomechaniczne i sejsmologiczne modele ognisk wstrząsów górniczych / Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : [AGH], 1999. — S. 75–102
16
 • [referat, 2011]
 • TytułGeomechaniczne uwarunkowania długofalowej i doraźnej profilaktyki tąpaniowej dla ścianowych i komorowo-filarowych systemów eksploatacji
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZbiór streszczeń referatów wygłaszanych w ramach szkolenia pt. „Opanowywanie zagrożeń naturalnych (pożarowych i tąpaniami) oraz prowadzenie akcji ratowniczych dla kierowników ruchu zakładu górniczego, jego zastępców, dyspozytorów ruchu oraz wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego” : Szklarska Poręba, wrzesień–październik 2011 / pod red. Władysława Turkiewicza ; Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. — [Lubin : MCKK], [2011]. — S. 25
17
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 51-52
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 83–93
19
20
 • [referat, 2004]
 • TytułKierunek eksploatacji złoża rud miedzi a zagrożenie sejsmiczne w kopalniach KGHM Polska Miedź S. A.
  AutorzyZdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoTĄPANIA 2004 : nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowe : XI międzynarodowa konfrencja naukowo-techniczna : 8–10. 11. 2004, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2004. — S. 113–127
21
 • [referat, 2006]
 • TytułKształtowanie się przemieszczeń i naprężeń pionowych w pokładzie nieregularnie nadebranym
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz WIEWIÓRKA
  ŹródłoGórnicze zagrożenia naturalne 2006 : głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 7–10. 11. 2006, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : GIG, 2006. — S. 21–30
22
 • [referat, 2005]
 • TytułKształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w warunkach skrępowanych zaburzeniami tektonicznymi na przykładzie oddziału G-23 w O/ZG „Rudna”
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoVII Szkoła Geomechaniki : jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka : międzynarodowa konferencja : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 13–16 września 2005 r.. Cz. 1, polska ; Cz. 2: zagraniczna / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni WGiG PŚ, 2005. — S. 93–105
23
24
 • [referat, 1999]
 • TytułMechanizm eksplozywnego zniszczenia skał
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGórnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — S. 377–387
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMetoda określania stanu zagrożenia tąpaniami w sąsiedztwie dyslokacji tektonicznych
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 1999 nr 10, s. 13–26