Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Zorychta, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909560

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Analityczna metoda określania wpływu zaszłości eksploatacyjnych na stan zagrożenia tąpaniami
2
 • Analiza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM
3
 • Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
4
 • Analiza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego
5
 • Analiza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych
6
 • Conditions of fault activation in the area of exploitation
7
 • Evaluation of rockburst hazard under abandoned mine workings
8
 • Geomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines
9
 • Geomechaniczna analiza przyczyn wstrząsu górotworu zaistniałego w dniu 5. 08. 2005 w rejonie pola eksploatacyjnego G-1/7 O/ZG „Rudna”
10
 • Geomechaniczne aspekty eksploatacji odprężającej
11
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
12
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
13
 • Geomechaniczne uwarunkowania długofalowej i doraźnej profilaktyki tąpaniowej dla ścianowych i komorowo-filarowych systemów eksploatacji
14
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
15
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
16
 • Influence of mining operating conditions on fault behavior
17
 • Kierunek eksploatacji złoża rud miedzi a zagrożenie sejsmiczne w kopalniach KGHM Polska Miedź S. A.
18
 • Kształtowanie się przemieszczeń i naprężeń pionowych w pokładzie nieregularnie nadebranym
19
 • Kształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w warunkach skrępowanych zaburzeniami tektonicznymi na przykładzie oddziału G-23 w O/ZG „Rudna”
20
 • Location of opening-out cross-cuts in relation to rockburst hazard conditions along the face in the light of model testing
21
 • Ocena możliwości wybierania pokładów cienkich w polskim górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
22
 • Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego
23
 • Ocena możliwości wystąpienia tąpnięcia wywołanego eksplozywnym zniszczeniem
24
 • Ocena możliwości wystąpienia tąpnięcia w obszarze odprężonym wcześniejszą eksploatacją górniczą
25
 • Ocena wpływu uskoku na wielkość zagrożenia tąpaniami