Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Duda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBudownictwo szybowe
  AutorzyZenon DUDA, Bogdan Kokot, Barbara Przygodzka, Stanisław Siewierski
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 324–336
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGórniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf
3
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułHistoria przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 95–106
4
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKoncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w Kielcach
  AutorzyZenon DUDA, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 427–440
5
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułKopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — S. 67–79
6
7
 • [referat, 2010]
 • TytułO grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie : [abstrakt]
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski
  ŹródłoDziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VI konferencji : Piechowice, 21–23.04.2010 r. / przygotowali: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 9
8
 • [referat, 2000]
 • TytułO konserwacji, ochronie i zabezpieczaniu obiektów zabytkowych – teoria i praktyka (konspekt do wykładu monograficznego)
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — S. 485–488
9
 • [referat, 2001]
 • TytułO ochronie zabytkowych obiektów górniczych
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoZabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 37–42
10
 • [referat, 2000]
 • TytułO wzmocnienu fundamentów Budynku bramnego w Zamku Raciborskim
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoBudownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — S. 141–160
11
 • [referat, 2002]
 • TytułO zabezpieczającym działaniu drenażu w masywie górotworu
  AutorzyZenon DUDA, Jerzy KUŚNIERZ
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 149–164
12
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOcena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 90–101
13
 • [referat, 2000]
 • TytułOchrona zabytków w krajobrazie
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 73–79
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOdwadnianie kopalń
  AutorzyZenon DUDA, Andrzej Adamek
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 446–453
15
 • [referat, 1999]
 • TytułProblemy geotechniczne ochrony podziemnych i naziemnych obiektów zabytkowych
  AutorzyZenon DUDA, Tadeusz MIKOŚ
  ŹródłoGeotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 59–64
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułProces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4212–4219
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułProces wpisywania dóbr na listę światowego dziedzictwa w aspekcie pradziejowych kopalni krzemienia w Krzemionkach
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8811–8820
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProfesorowie Zalewski i Strzelecki – prekursorzy górniczych metod zabezpieczania najcenniejszych podziemi
  AutorzyZenon DUDA, Janusz CHMURA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 227–232
19
 • [referat, 2014]
 • TytułRekonstrukcja nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork na wschodnim brzegu Nogatu
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 28–29
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułRevitalization of Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in Malbork
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 131–136
21
 • [referat, 2012]
 • TytułRewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 81–83
22
 • [referat, 2004]
 • TytułStan techniczny zagrożonych zabytkowych murów obronnych i emph{Magazynu solnego} w Olsztynie
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 339–350
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułŚcianka oporowa dla umożliwienia wykonania hydroizolacji Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie
  AutorzyZenon DUDA
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2000 R. 6 nr 1, s. 39–43
24
 • [referat, 2011]
 • TytułThe historic Regis shaft in the Wieliczka Salt Mine – its history and present state
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA
  Źródło11. Altbergbau–Kolloquium und 7. Konferenz Erbe und Geschichte des Bergbaus : 700 Jahre Kupfererzbergbau in Niederschleisen : 03. bis 05. November 2011, Wrocław. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2011. — S. 427-436
25
 • [referat, 2008]
 • TytułThe Neolithic flint mines in Krzemionki – problems of conservation and adaptation for didactic and tourism exhibition
  AutorzyZenon DUDA, Janusz Wojciech Kotasiak
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 66