Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Duda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Budownictwo szybowe
2
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”
3
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce
4
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w Kielcach
5
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
6
 • Mury obronne miasta Malbork
7
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
8
 • O konserwacji, ochronie i zabezpieczaniu obiektów zabytkowych – teoria i praktyka (konspekt do wykładu monograficznego)
9
 • O ochronie zabytkowych obiektów górniczych
10
 • O wzmocnienu fundamentów Budynku bramnego w Zamku Raciborskim
11
 • O zabezpieczającym działaniu drenażu w masywie górotworu
12
 • Ocena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
13
 • Ochrona zabytków w krajobrazie
14
 • Odwadnianie kopalń
15
 • Problemy geotechniczne ochrony podziemnych i naziemnych obiektów zabytkowych
16
 • Proces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork
17
 • Proces wpisywania dóbr na listę światowego dziedzictwa w aspekcie pradziejowych kopalni krzemienia w Krzemionkach
18
 • Profesorowie Zalewski i Strzelecki – prekursorzy górniczych metod zabezpieczania najcenniejszych podziemi
19
 • Rekonstrukcja nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork na wschodnim brzegu Nogatu
20
 • Revitalization of Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in Malbork
21
 • Rewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku
22
 • Stan techniczny zagrożonych zabytkowych murów obronnych i \emph{Magazynu solnego} w Olsztynie
23
 • Ścianka oporowa dla umożliwienia wykonania hydroizolacji Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie
24
 • The historic Regis shaft in the Wieliczka Salt Mine – its history and present state
25
 • The Neolithic flint mines in Krzemionki – problems of conservation and adaptation for didactic and tourism exhibition