Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Duda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22688
201511
2014211
201311
20123111
2011211
20103111
2009211
2008422
200611
200411
200311
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22184
201511
201422
201311
2012321
2011211
201033
200922
2008431
200611
200411
200311
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22211
201511
201422
201311
201233
2011211
201033
200922
200844
200611
200411
200311
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201511
201422
201311
201233
201122
201033
200922
200844
200611
200411
200311
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem221111
201511
2014211
201311
2012321
2011211
2010321
200922
2008413
200611
200411
200311
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22139
201511
2014211
201311
2012321
2011211
2010321
200922
2008422
200611
200411
200311
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Budownictwo szybowe[Shaft construction] / Zenon DUDA, Bogdan Kokot, Barbara Przygodzka, Stanisław Siewierski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 324–336. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”Mining and conservation protective works in monumental mining workings in “Zejście Kalwaria” on Sobieski level in Salt Mine “Bochnia” / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, Kopalnia Soli Bochnia, górnicze prace zabezpieczające

  keywords: underground monumental objects, Salt Mine Bochnia, conservation works protective

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w WieliczceThe history of reconstruction and modernization mediaeval Regis shaft in Wieliczka Salt Mine / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w KielcachConception of tourist track's rout in geological-mining conditions of abandoned quarry Kadzielnia in Kielce / Zenon DUDA, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 427–440. — Bibliogr. s. 439–440, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOThe Salt Mine “Bochnia” on the way to World Heritage List UNESCO / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — ISBN: 978-83-7493-459-6. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mury obronne miasta MalborkMalbork city fortified walls / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 191–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w KrakowieAbout Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 90–101. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odwadnianie kopalń[Mine's drainages] / Zenon DUDA, Andrzej Adamek // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 446–453. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie : [abstrakt][About Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow : abstract] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VI konferencji : Piechowice, 21–23.04.2010 r. / przygotowali: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • O zabezpieczającym działaniu drenażu w masywie górotworuAbout protective drainage in rock mass / Zenon DUDA, Jerzy KUŚNIERZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 149–164. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Proces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku MalborkThe process of restoration of wharf in the region of Malbork Castle Complex / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4212–4219. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4219, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekonstrukcja, budowla hydrotechniczna, nadbrzeże, proces rewaloryzacji

  keywords: reconstruction, the process of restoration, hydrotechnic construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Proces wpisywania dóbr na listę światowego dziedzictwa w aspekcie pradziejowych kopalni krzemienia w KrzemionkachThe process of entry of goods on the UNESCO world heritage in the aspect of prehistoric flint mines in Krzemionki / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8811–8820. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8820, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach, wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa, Lista światowego dziedzictwa UNESCO

  keywords: prehistoric flint mines in Krzemionki, UNESCO World Heritage List, operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Profesorowie Zalewski i Strzelecki – prekursorzy górniczych metod zabezpieczania najcenniejszych podziemiProfessors Zalewski and Strzelecki – forerunners of mining methods to secure the most valuable underground objects / Zenon DUDA, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona zabytków, Zalewski Feliks, Strzelecki Zbigniew

  keywords: monuments protection, Zalewski Feliks, Strzelecki Zbigniew

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rekonstrukcja nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork na wschodnim brzegu Nogatu[Reconstruction of the wharf in the area of Malbork Castle complex on the eastern shore of the river Nogat] / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Revitalization of Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in MalborkRewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rewitalizacja wałów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespołu Zamkowego w Malborku[Revitalization of von Plauen's Dike within the historical defence walls of the Malbork Castle Museum in Malbork] / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 81–83. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stan techniczny zagrożonych zabytkowych murów obronnych i \emph{Magazynu solnego} w OlsztynieTechnical condition of monumental castle wall and “Salt store house” in Olsztyn / Zenon DUDA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 339–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The historic Regis shaft in the Wieliczka Salt Mine – its history and present state / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: 11. Altbergbau–Kolloquium und 7. Konferenz Erbe und Geschichte des Bergbaus : 700 Jahre Kupfererzbergbau in Niederschleisen : 03. bis 05. November 2011, Wrocław. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2011. — ISBN: 978-3-86797-128-7. — S. 427-436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The Neolithic flint mines in Krzemionki – problems of conservation and adaptation for didactic and tourism exhibition / Zenon DUDA, Janusz Wojciech Kotasiak // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 66. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : the mine as a witness to history and a monument of technology : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / ed. Ludomir Wiśniewski. — Zabrze : M-Studio s. c., 2008. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — Na okł.: Wieliczka, Poland 10.09.2008. — ISBN: 978-83-88427-81-7. — S. 203–223. — Bibliogr. s. 222–223, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The reconstruction of the historical building of the Latin School in Malbork / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2013-0007

21
 • Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do oceny stanu technicznego zabytkowej konstrukcji budowlano-architektonicznejUse of geodetic monitoring to assess the technical condition of the historic building and architectural design / Zenon DUDA, Katarzyna KRYZIA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 211–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_19.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk górniczych Zejścia Kalwaria między poziomami Danielowiec i Sobieski w Kopalni Soli Bochnia[Protection of monumental mining workings in Zejście Kalwaria between Danielowiec and Sobieski levels in Salt Mine Bochnia] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: