Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Losiak, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułFilary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropu
  AutorzyJadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK
  ŹródłoTUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 625–635
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułFunkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedzi
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoTUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2003]
 • TytułGrubość stropu bezpośredniego tworzonego nad polem wybierania rudy miedzi w kopalniach KGHM-u
  AutorzyJadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK, Joachim Sosnica, Ireneusz Komoszyński
  ŹródłoTUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — S. 303–316
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułKomputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych
  AutorzyStanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK
  ŹródłoKierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — S. 41–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułKonstrukcja i właściwości nowej generacji ścianowej obudowy zmechanizowanej na przykładzie obudowy Glinik-13/22-POz
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 393–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [wzór użytkowy, 2003]
 • TytułMechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu obudowy górniczej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59624 Y1 ; Udziel. 2002-09-05 ; Opubl. 2003-03-31. — Zgłosz. nr W.107400 z dn. 1997-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59624Y1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMechanizmy prowadzące segmentów obudów z podpornościowym mechanizmem korbowodowym i stojakami
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 1999 R. 36 nr 7, s. 5–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułMetody uwzględniania sił tarcia w obliczeniach statyki sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej
  AutorzyJan PTAK, Stanisław LOSIAK
  ŹródłoKierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — S. 55–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1999]
 • TytułModernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo-statecznościowych
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoKompleksy ścianowe do dużej koncentracji wydobycia w warunkach technicznej restrukturyzacji polskiego górnictwa : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 15–17 listopada 1999 / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, SiTG KOMAG. — [Szczyrk :s. n.], [1999]. — S. XIX, 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo-statecznościowych
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2000 R. 18 nr 1, s. 24–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMożliwości i efekty wytracenia impulsu energii kinetycznej przekazanej przez skały wyrobiska na sekcję obudowy lemniskatowej przed zadziałaniem zaworu upustowego
  AutorzyJan PTAK, Stanisław LOSIAK
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2004 R. 22 nr 4, s. 69–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2001]
 • TytułMożliwości wpływania na efektywność urabiania węgla kamiennego kształtowaniem ciśnienia eksploatacyjnego
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoI [Pierwsza] międzynarodowa konferencja Techniki Urabiania 2001 : TUR 2001 : Kraków–Krynica, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 131–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMożliwości wykorzystania obudów zmechanizowanych wolnych w wyniku restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK, Piotr Domański
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2001 R. 39 nr 1, s. 5–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2004]
 • TytułMożliwości zabezpieczenia sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej przed zniszczeniem impulsem energii kinetycznej w warunkach obciążenia krytycznego
  AutorzyJan PTAK, Stanisław LOSIAK
  ŹródłoZabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii : Ustroń, 15–17. 11. 2004 r. : [konferencja KOMTECH 2004] / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2004. — S. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMożliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnego
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2002 R. 40 nr 6, s. 18–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2002]
 • TytułMożliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnego
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoSzkoła Mechanizacji Górnictwa : systemy dyspozytorskie i diagnostyczne wymogiem nowoczesnego górnictwa : Szczyrk 22–25 maja 2002 r.. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 109–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułObniżenie kosztów wydobycia węgla poprzez wykorzystanie obudów zmechanizowanych, wolnych w wyniku restrukturyzacji górnictwa
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 573–580
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułObudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedzi
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — S. 319–328
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułObudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedzi
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2002 t. 58 nr 10, s. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOpis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK
  ŹródłoWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — S. 61–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2000]
 • TytułPodobieństwa i różnice w opisie segmentów lemniskatowych obudów osłonowych do górniczych wyrobisk ścianowych
  AutorzyAdam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE
  ŹródłoKOMTECH : efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo-geologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–9.11.2000, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ; Centrum Mechanizacji Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. [1–4], 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPodobieństwa i różnice w zakresie statyki sekcji obudów ścianowych
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 273–280. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech07.pdf
 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, lemniskatowe obudowy ścianowe , właściwości geometryczno-kinematyczne

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, static stability characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPodobieństwa i różnice w zakresie struktury geometrycznej sekcji obudów ścianowych
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 191–198. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech04.pdf
 • słowa kluczowe: właściwości geometryczno-kinematyczne, maszyny górnicze , lemniskatowe obudowy ścianowe

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, geometrical-kinematic characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2003]
 • TytułPodporność sekcji obudowy pola pasa oporowego w wyrobisku wydobywczym
  AutorzyStanisław LOSIAK, Jan PTAK, Ryszard Bednarz, Jacek Gerlich
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 155–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułPorównanie nacisków obudowy na spąg obliczanych analitycznie i w oparciu o metodę Jacksona
  AutorzyJan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Ślusarz
  ŹródłoWybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — S. 71–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: