Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Losiak, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Filary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropu
2
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedzi
3
 • Grubość stropu bezpośredniego tworzonego nad polem wybierania rudy miedzi w kopalniach KGHM-u
4
 • Komputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych
5
 • Mechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu obudowy górniczej
6
 • Metody uwzględniania sił tarcia w obliczeniach statyki sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej
7
 • Możliwości i efekty wytracenia impulsu energii kinetycznej przekazanej przez skały wyrobiska na sekcję obudowy lemniskatowej przed zadziałaniem zaworu upustowego
8
 • Możliwości zabezpieczenia sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej przed zniszczeniem impulsem energii kinetycznej w warunkach obciążenia krytycznego
9
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnego
10
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnego
11
 • Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedzi
12
 • Obudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedzi
13
 • Opis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego
14
 • Podobieństwa i różnice w zakresie statyki sekcji obudów ścianowych
15
 • Podobieństwa i różnice w zakresie struktury geometrycznej sekcji obudów ścianowych
16
 • Podporność sekcji obudowy pola pasa oporowego w wyrobisku wydobywczym
17
 • Porównanie nacisków obudowy na spąg obliczanych analitycznie i w oparciu o metodę Jacksona
18
 • Przyczyny zróżnicowania ciśnień w stojakach sekcji obudów ścianowych różniących się charakterystykami podpornościowymi
19
 • Przydatność sekcji ścianowych obudów lemniskatowych w świetle teorii i doświadczeń praktycznych
20
 • Segment obudowy górniczego wyrobiska ścianowego i sposób sterowania pracą segmentu obudowy górniczego wyrobiska ścianowego
21
 • Segment obudowy wyrobiska górniczego
22
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokich
23
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokich
24
 • Uwarunkowania dla zestawu obudowy do pola pasa oporowego wyrobiska ścianowego
25
 • Właściwości podpornościowe sekcji obudowy w stanie nieidealnego rozparcia