Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wolny, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1619-8093 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 22982079600

PBN: 5e70920a878c28a04738ef8b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 158, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiczna awaryjnych stanów pracy urządzenia wyciągowego z wykorzystaniem nieliniowego dyskretno-ciągłego modelu układuDynamic analysis of braking process of mine hoist with application of discrete-continuous model of the system / Stanisław WOLNY, Chacztur Kjuregjan // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 4, s. 537–550. — Bibliogr. s. 550, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dynamiczna procesu hamowania górniczego urządzenia wyciągowego z wykorzystaniem dyskretno-ciągłego modelu układuDynamic analysis of braking process of mine hoist with application of discrete-continuous model of the system / Stanisław WOLNY, Józef BŁASZCZAK, Stanisław DZIK, Chaczatur Kjuregjan // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XIII konferencja naukowa, Zakopane 24–27 styczeń 2000 r., T. 2. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 273–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczychStress analysis of crossections of pipeline supporting sectional elbows applied in mining technologies / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowychAnalysis of stresses in devices loading the skip buckets / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 96–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza teoretyczna i doświadczalna stanu naprężenia w wybranych elementach zawieszenia wielolinowegoTheoretical and experimental analysis of the state of stress in selected elements of a multi-rope suspension / Stanisław DZIK, Kazimierz OBRZUD, Stanisław WOLNY // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 36 nr 7, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of the wheel of koepe pulley] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowejThe strenght analysis of the wheel of koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wytrzymałościowa koła pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of koepe pulley of a hoist machine] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wytrzymałościowa węzłów spawanych na przykładzie kosza (cięgien) skipówStrength analysis of welded joints on the example of the bucket (trands) of skip / Andrzej CICHOCIŃSKI, Stanisław DZIK, Stanisław WOLNY // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of dynamics of the mine hoist facility in emergency statesAnaliza dynamiki awaryjnych stanów górniczego urządzenia wyciągowego / WOLNY Stanisław // W: Vibrations in physical systems : XIX symposium : Poznań – Błażejewko May 23–27, 2000 : abstract and invited lecture = Drgania w układach fizycznych / Technical University of Poznań. Institute of Applied Mechanics [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2000]. — ISBN10: 83-7143-076-0. — S. 297–298. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Analysis of loads in the conveyance-shaft steelwork system in the context of certain simplifying assumptionsAnaliza obciążeń w układzie naczynie wydobywcze-zbrojenie szybowe w aspekcie poczynionych założeń upraszczających / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 2, s. 281–290. — Bibliogr. s. 290

 • keywords: dynamics, mine hoists, loading

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assesment of hoist control to ensure conveyance guiding in a motion sequence other than trapezoidalOcena sterowania maszyną wyciągową według innego niż trapezowy „wykresu jazdy wyciągu” / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 623–639. — Bibliogr. s. 639

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczejStrength tests of design of telescopic boom of mining loader / Stanisław WOLNY, Marek Kalita. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010. — 82 s.. — Bibliogr. s. 77–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Berechnungsmodell der Konstruktion des Schachtfördergefäßes im Lichte der Häufigkeit von Eigenschwingungen, die auf experimentrellem Wege und mittels der Berechnungen ermittelt wurden[Computational model of the construction of the mine hoist utensil in the aspect of frequency of the transverse natural vibration obtained in the experimental and mathematical way] / DZIK S., WOLNY S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2002 Nr. 27, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowychSafe emergency (end) braking of conveyances in mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Stanisław BADURA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 471–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Braking distance of hoist conveyances required for safe stopping under the conditions of emergency brakingDrogi hamowania naczyń wydobywczych konieczne do bezpiecznego zrealizowania procesu awaryjnego (krańcowego) hamowania szybowych urządzeń wyciągowych / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 279–288. — Bibliogr. s. 287–288. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105576/PDF/10267-Volume62_Issue2-04_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: dynamika, wyciąg górniczy, obciążenia, hamowanie awaryjne

  keywords: dynamics, mine hoists, emergency braking, loading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0021

20
 • Całkowite obciążenie dynamiczne zawieszeń naczyń w pojedynczym cyklu eksploatacyjnym urządzenia wyciągowegoTotal dynamic loading of gin tubs suspensions in a singlee operation cycle of conveyance facility / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Zbigniew Rosner // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 3, s. 395–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Das Problem der Sicherheitsfaktoren von ausgewählten Elementen einer Förderanlage im Bergbau[The question of the safety factor for some elements of the chosen mine hoist machinery] / SIEMIENIEC A., WOLNY S. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2001 Nr 26, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Detection and evaluation of the fatigue properties of materials using in the military technic / Vladimír Bella, Stanisław WOLNY // W: ICMT'09 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Military Technologies 2009 : Brno, Czech Republic, 5 to 6 May 2009 / Faculty of Military Technology, University of Defence in Brono. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brno : UD], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In the framework of accompaying scientific program of CATE 2009 (Community–Army–Technology–Environment) ; International Exhibition IDET 2009. — e-ISBN: 978-80-7231-648-9. — S. 24–29. — Bibliogr. s. 29, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Diagnostyka stanu technicznego zbrojenia szybowego górniczego urządzenia wyciągowegoDiagnosis of technical condition of shaft steelwork system in hoisting mining installation / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 4, s. 52–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Die Messung der Kräfte der gegenseitigen Einwirkung in den Elementen eines Schachtfördergefä\ss es[The measurements of the interaction forces in the structural elements of the shaft and gin tub] / WOLNY S., DZIK S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2006 Nr. 31, s. 99–103. — Bibliogr. s. 102, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: