Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Valenta, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAcquiring knowledge and advanced analysis procedures in supporting the process of examining the credibility of statements of means
  AutorzyMarek VALENTA, Marcin Nowak, Marcin Okrzes
  ŹródłoSelected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — S. 109–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAlgorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci : rola konsultacji neurologicznej
  AutorzyStanisław Kwiatkowski, Marek VALENTA, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki
  ŹródłoNeurologia Dziecięca / Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych. — 2007 vol. 16 nr 31, s. 13–16
 • słowa kluczowe: urazy głowy

  keywords: head injury, neurological examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza przydatności wybranych metod pozyskiwania wiedzy dla probabilistycznego systemu ekspertowego
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoInformatyka Teoretyczna i Stosowana / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki. — 2003 R. 3 nr 4, s. 39–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych
  AutorzyMarek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski
  ŹródłoWspółczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — S. 291–303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułEfektywne zarządzanie wiedzą : integracja różnych sposobów reprezentacji wiedzy
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoInformatyka, strategie i zarządzanie wiedzą / red.: Józef Oleński, Zbigniew Olejniczak, Jerzy S. Nowak ; PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : PTI – Oddział Górnośląski, 2005. — S. 277–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułGeo-zagrożenia: komputerowy system ewidencji zagrożeń geodynamicznych w Polsce
  AutorzyMarek VALENTA, Leszek SIWIK
  ŹródłoBazy danych : struktury, algorytmy, metody : wybrane technologie i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006. — S. 403–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułHurtownia danych zakażeń szpitalnych jako element procesu akwizycji wiedzy
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoBazy danych : modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2005. — S. 69–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułKomputerowy system ewidencji zagrożeń geologicznych – {em Geo-zagrożenia}
  AutorzyMarek VALENTA, Leszek SIWIK, Krzysztof Dorosz, Paweł Karbarz, Katarzyna Olszowska
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułMetody poprawy efektywności eksploracji danych metodą asocjacji
  AutorzyAnna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA
  ŹródłoSystemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2002, T. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; Polskie Towarzystwo Informatyczne ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. — S. 163–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2003]
 • TytułMining association rules
  AutorzyEdward NAWARECKI, Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoAI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. — S. 95–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułPozyskiwanie wiedzy probabilistycznej dla modelu zakażeń szpitalnych
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoPozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. — S. 290–301
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułProbabilistyczna wiedza medyczna i jej wykorzystanie w systemach ekspertowych
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoInżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 62–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułProcess of building the probabilistic knowledge model
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoSelected problems of IT application / ed. Janusz K. Grabara. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 205–215
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułPrzetwarzanie dokumentów częściowo ustrukturyzowanych
  AutorzyMarek VALENTA, Robert MARCJAN
  ŹródłoMetody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — S. 219–254
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułRola metawiedzy dziedzinowej w sterowaniu procesem diagnostycznym opartym na wnioskowaniu typu naive bayes
  AutorzyMarek VALENTA, Andrzej Ząbek, Aleksander Mazgaj
  ŹródłoStudia Informatica. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 443–458
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułRola wiedzy kontekstowej w systemach ekspertowych o charakterze doradczym
  AutorzyMarek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT
  ŹródłoEfektywność zastosowań systemów informatycznych 2003, T. 2 / pod red. Zdzisława Szyjewskiego, Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; PTI [Polskie Towarzystwo Informatyczne]. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 319–332
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSystem wspomagania bezpieczeństwa żeglowania – integracja bazy danych, urządzeń mobilnych i transmisji bezprzewodowej
  AutorzyMarek VALENTA, Tomasz Kijas
  ŹródłoStudia Informatica. — 2010 vol. 31 no. 2B, s. 381–396
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSystem zarządzania dokumentami elektronicznymi a integracja z platformą ePUAP
  AutorzyMarek VALENTA, Tomasz Górka, Robert MARCJAN
  ŹródłoMetody Informatyki Stosowanej. — 2011 nr 3, s. 193–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułThe process of creating electronic documents using predefined forms
  AutorzyMarek VALENTA, Robert MARCJAN, Janusz Chełmiński
  ŹródłoSelected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — S. 17–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułThe specifics of dedicated data warehouse solutions
  AutorzyAnna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA, Tomasz Kmiecik
  ŹródłoSoftware engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof Zieliński, Tomasz Szmuc. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, 2005. — S. 283–293
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułWnioskowanie na podstawie wiedzy wyrażonej ontologicznie : koncepcja środowiska
  AutorzyAnna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Marek A. VALENTA
  ŹródłoPozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. — S. 339–350
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2002]
 • TytułWybrane aspekty optymalizacji procesu pozyskiwania wiedzy z baz danych
  AutorzyAnna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA
  ŹródłoSztuczna Inteligencja : materiały V [piątej] konferencji naukowej nt. „Sztuczna Inteligencja” SzI – 17' 2002 : badania – zastosowania – rozwój : 25–26 września 2002 / red. nauk. Mieczysław Alojzy Kłopotek, Jerzy Tchórzewski ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2002. — S. 181–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWybrane aspekty strukturyzacji, przechowywania i przetwarzania danych o charakterze semistrukturalnym
  AutorzyTomasz Bachanek, Robert MARCJAN, Marek VALENTA
  ŹródłoWspółczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — S. 173–289
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułWybrane techniki realizacji systemu Bibliografia Publikacji Pracowników AGH
  AutorzyJacek KMIECIK, Marek A. VALENTA
  ŹródłoEfektywność zastosowań systemów informatycznych 2004 / red. Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 415–422
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2003]
 • TytułWykorzystanie bazy danych zakażeń szpitalnych jako źródła wiedzy o charakterze diagnostycznym
  AutorzyAnna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA
  ŹródłoModelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — S. 255–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: