Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Zygmunt, dr inż.

asystent

* Uczelniane Centrum Informatyki
UCI, * Uczelniane Centrum Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1692-7946 połącz konto z ORCID

ResearcherID: O-7588-2015

Scopus: 23394376900

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Managing software complexity with business rules / Maciej Zygmunt, Marek Budyn // W: CISIS 2010 [Dokument elektroniczny] : the fourth international conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems : Krakow, Poland, 15–18 February 2010 / eds. Leonard Barolli [et al.] ; Fukuoka Institute of Technology, Universitat Politècnica de Catalunya. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE Computer Society, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-7695-3967-6. — S. 534–537. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 537, Abstr.. — Afiliacja: ABB Corporate Research Poland

 • keywords: artificial intelligence, business rules, asset management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CISIS.2010.176

2
 • Model driven architecture for industrial applications / Maciej Zygmunt, Marek Budyn // W: CISIS 2012 : 2012 sixth international conference Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems : 4–6 July 2012, Palermo, Italy : proceedings / eds. Leonard Barolli, [et al.]. — Piscataway : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2012. — e-ISBN: 978-0-7695-4687-2. — S. 401–406. — Bibliogr. s. 405–406, Abstr.. — Afiliacja: ABB Corporate Research, Kraków, Poland. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6245671

 • keywords: diagnostics, condition monitoring, model driven development, MDA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CISIS.2012.140

3
 • Ontologies and agents for better information flow in logistics / Maciej Zygmunt // International Journal of Logistics Systems and Management ; ISSN 1742-7967. — 2010 vol. 6 no. 2, s. 135–148. — Afiliacja: ABB Corporate Research Center

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJLSM.2010.030956

4
 • Selection of efficient production management strategies using the multi-agent approach / Jarosław KOŹLAK, Jan Marszałek, Leszek SIWIK, Maciej Zygmunt // W: Multi-agent systems and applications V : 5th international Central and Eastern European conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2007 : Leipzig, Germany, September 25–27, 2007 : proceedings / eds. Hans-Dieter Burkhard [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 4696). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-540-75253-0 ; ISBN10: 3-540-75253-6. — S. 343–345. — Bibliogr. s. 345, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób kompilacji programu komputerowego[Method of compiling a computer program] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: ZYGMUNT Maciej, Sipowicz Jakub. — Int.Cl.: G06F 9/45\textsuperscript{7}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 348009 A1 ; Opubl. 2002-12-16. — Zgłosz. nr P.348009 z dn. 2001-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 26, s. 49. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL348009A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompilacja programu komputerowego

  keywords: compiling a computer program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób oraz urządzenie do wykorzystywania modelowych reprezentacji urządzeń technicznych w komputerowych układach sterowania[Method and appliance for use of model representations of the facilities in computerized control systems] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: ZYGMUNT Maciej, Kozik Jakub. — Int.Cl.: G05B 13/04\textsuperscript{7}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367496 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367496 z dn. 2004-04-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 22, s. 92-93. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367496A1.pdf

 • słowa kluczowe: komputerowe układy sterowania

  keywords: computerized control systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Układ wspomagający orientację pasażera na dworcu komunikacji pasażerskiej[System for assisting passengers in finding bearings with premises of passenger service stations] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: Wnęk Maciej, Piasecki Wojciech, ZYGMUNT Maciej, SEKUŁA Robert, Kaczmarek Karol, Orkisz Michał, Saj Piotr, Ciechanowski Piotr, Nowak Jarosław. — Int.Cl.: H04B 5/00\textsuperscript{7}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 343009 A1 ; Opubl. 2002-04-08. — Zgłosz. nr P.343009 z dn. 2000-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 8, s. 70. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL343009A1.pdf

 • słowa kluczowe: systemy transmisyjne

  keywords: transmission systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Układ zabezpieczający sieć rozdzielczą niskiego i/lub średniego napięcia przed nielegalnym poborem energii elektrycznej[System for protecting a low- and medium-voltage power distribution network against illegal power consumption] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: Piasecki Wojciech, Nowak Tomasz, Wnęk Maciej, KORENDO Zbigniew, SEKUŁA Robert, Ciechanowski Piotr, Saj Piotr, ZYGMUNT Maciej, Kruziewicz Daniel, Bistroń Mirosław. — Int.Cl.: G01R 11/24\textsuperscript{7}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 341416 A1 ; Opubl. 2002-01-14. — Zgłosz. nr P.341416 z dn. 2000-07-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 2, s. 68-69. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL341416A1.pdf

 • słowa kluczowe: sieci rozdzielcze

  keywords: distribution network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Układ zabezpieczający sieć rozdzielczą niskiego i/lub średniego napięcia przed nielegalnym poborem energii elektrycznej[System for protecting a low- and medium-voltage power distribution network against illegal power consumption] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: Piasecki Wojciech, Nowak Tomasz, Wnęk Maciej, KORENDO Zbigniew, SEKUŁA Robert, Ciechanowski Piotr, Saj Piotr, ZYGMUNT Maciej, Kruziewicz Daniel, Bistroń Mirosław. — Int.Cl.: G01R 11/24\textsuperscript{7}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 341491 A1 ; Opubl. 2002-01-14. — Zgłosz. nr P.341491 z dn. 2000-07-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 2, s. 69. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL341491A1.pdf

 • słowa kluczowe: sieci rozdzielcze

  keywords: distribution network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ zabezpieczający sieć rozdzielczą niskiego i/lub średniego napięcia przed nielegalnym poborem energii elektrycznej[System for protecting a low- and medium-voltage power distribution network against illegal power consumption] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: Wojciech Piasecki, Tomasz Nowak, Maciej Wnęk, Zbigniew KORENDO, Robert SEKUŁA, Piotr Ciechanowski, Piotr Saj, Maciej ZYGMUNT, Daniel Kruziewicz, Mirosław Bistroń. — Int.Cl.: G01R 11/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 193866 B1 ; Udziel. 2006-10-04 ; Opubl. 2007-03-30. — Zgłosz. nr P.341416 z dn. 2000-07-10. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL193866B1.pdf

 • słowa kluczowe: sieci rozdzielcze

  keywords: distribution network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Układ zabezpieczający sieć rozdzielczą niskiego i/lub średniego napięcia przed nielegalnym poborem energii elektrycznej[System for protecting a low- and medium-voltage power distribution network against illegal power consumption] / ABB Sp. z o. o., Warszawa ; wynalazca: Wojciech Piasecki, Tomasz Nowak, Maciej Wnęk, Zbigniew KORENDO, Robert SEKUŁA, Piotr Ciechanowski, Piotr Saj, Maciej ZYGMUNT, Daniel Kruziewicz, Mirosław Bistroń. — Int.Cl.: G01R 11/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194931 B1 ; Udziel. 2007-02-09 ; Opubl. 2007-07-31. — Zgłosz. nr P.341491 z dn. 2000-07-13. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194931B1.pdf

 • słowa kluczowe: sieci rozdzielcze

  keywords: distribution network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Visual modeling of condition monitoring systems / Zygmunt M., Budyn M., Orkisz M., Ottewill J., Jaramillo V., Nowak A. // W: ETFA'2012 [Dokument elektroniczny] : 17th IEEE International conference on Emerging Technologies & Factory Automation : 17–21 September 2012, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [cop. 2012]. — Dysk Flash. — (IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation – ETFA ; ISSN 1946-0740). — e-ISBN: 978-1-4673-4737-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: ABB Corporate Research Center

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: