Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Krawiec, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2846-8353 orcid iD

ResearcherID: Q-4354-2018

Scopus: 55978749800

PBN: 5e709208878c28a04738ee34

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 270, z ogólnej liczby 271 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułAn electrochemical study of the corrosion behaviour of ADI and the role of anodic inhibitor at the microscale
  AutorzyHalina KRAWIEC
  ŹródłoEUROCORR 2009 [Dokument elektroniczny] : the European corrosion congress : corrosion from the nanoscale to the plant : 6–10 September 2009 Nice, France. — [France : s. n.], [2009]. — S. 1–7
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
  AutorzyJanusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK, Stanisław RZADKOSZ, Halina KRAWIEC
  ŹródłoXXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 1–13
3
 • [referat, 1999]
 • TytułAnodic behaviour of molybdenum and stainless steel in organic solution of sulphuric acid
  AutorzyHalina KRAWIEC, Barbara STYPUŁA
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc, 8–14 August 1999 : section proceedings : engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, [1999]. — S. 175–182
4
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnodowe roztwarzanie miedzi w rozpuszczalnikach organicznych jako sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi
  AutorzyB. STYPUŁA, J. BANAŚ, H. KRAWIEC, M. STAROWICZ, T. HABDANK-WOJEWÓDZKI, A. JANAS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 25–29
5
 • [referat, 2020]
 • TytułAnticorrosive bioactive layers on titanium alloys for bioengineering applications
  AutorzyP. JABŁOŃSKI, M. MIGDALSKA, A. Kyzioł, M. Hebda, H. KRAWIEC, M. Arruebo, K. KYZIOŁ
  ŹródłoProceedings of III European summer school on Materials science : 5.X – 9.X.2020 Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2020. — S. 82–85
6
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
  AutorzyKRAWIEC Halina
  ŹródłoCorrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — S. 20
7
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of the electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
  AutorzyHalina KRAWIEC
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2015 vol. 227, s. 549–552. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.227.549.pdf
8
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania korozyjne elektroosadzanych nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych z wykorzystaniem technik globalnych i lokalnych
  AutorzyMichał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal
  ŹródłoX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 92
9
 • [komunikat, 2013]
 • TytułBadania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera
  AutorzyIwona KOT, Halina KRAWIEC
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2013 R. 56 nr 11, s. 564
10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwór
  AutorzyM. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH
  ŹródłoNauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 117–140
11
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBiomedyczne stopy tytanu - zachowanie elektrochemiczne w symulowanych roztworach fizjologicznych
  AutorzyJoanna LOCH, Halina KRAWIEC
  ŹródłoNauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — S. 61–68
12
 • [referat, 2019]
 • TytułBiopolymer-based coatings on the plasmochemical activated surface of NiTi alloy
  AutorzyP. Jabłoński, W. NIEMIEC, Ł. Kaczmarek, M. Hebda, H. KRAWIEC, K. KYZIOŁ
  ŹródłoSurfCoat Korea 2019 / Graphene Korea 2019 [Dokument elektroniczny] : [joint conference] : March 27th–29th, 2019, Incheon, Korea : book of abstracts. — [Korea : s. n.], [2019]. — S. 39
13
 • [referat, 2019]
 • TytułCharacteristic of chitosan composite coatings deposited on magnesium alloys
  AutorzyHalina KRAWIEC, Iryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Magdalena KAWALEC
  ŹródłoEUROCORR 2019 [Dokument elektroniczny] : new times, new materials, new corrosion challenges : the annual event of the European Federation of Corrosion : September 9–13, 2019, Seville, Spain. — [Spain : European Federation of Corrosion], [2019]. — S. [1]
14
 • [referat, 2020]
 • TytułCharacteristic of structure and corrosion resistance of chitosan based coatings deposited on MgZnCa alloy
  AutorzyIryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Maria Lekka, Lorenzo Fedrizzi, Halina KRAWIEC
  ŹródłoEUROCORR 2020 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : 7th–11th September 2020 : virtual congress. — [Brussels : European Federation of Corrosion], [2020]. — S. [1]
15
 • [referat, 2020]
 • TytułCharacterization of composite chitosan – based coatings deposited on magnesium substrate used for orthopedic implants
  AutorzyHalina KRAWIEC, Iryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Magdalena KAWALEC
  ŹródłoEUROCORR 2020 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : 7th–11th September 2020 : virtual congress. — [Brussels : European Federation of Corrosion], [2020]. — S. [1]
16
 • [monografia, 2009]
 • TytułCharakterystyka procesów korozji wielofazowych stopów metali w mikro- i makroskali
  AutorzyHalina KRAWIEC
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 95, [1] s.
17
 • [podręcznik, 2018]
 • TytułChemia ogólna [Dokument elektroniczny]
  Autorzyred. Halina KRAWIEC ; aut.: Zbigniew SZKLARZ, Alicja ŁUKASZCZYK, Bartosz GRYSAKOWSKI, Maria STAROWICZ, Dominika ŚWIĘCH, Halina KRAWIEC, Edyta PRONIEWICZ
  Details[Kraków] : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2018. — [215 s.]
18
 • [referat, 2015]
 • TytułCombining the electrochemical microcell technique and the electron backscatter diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
  AutorzyH. KRAWIEC, Z. SZKLARZ
  ŹródłoEMCR 2015 : 11textsuperscript{th} international symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research : May 24–29, 2015, Tróia, Portugal : programme and book of abstracts. — [Portugal : Sociedade Portuguesa de Materiais], [2015]. — S. 10
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCombining the Electrochemical Microcell Technique and the Electron Backscatter Diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
  AutorzyHalina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ
  ŹródłoElectrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry. — 2016 vol. 203, s. 426–438. — tekst: http://goo.gl/NiXXZC
20
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułComparison of corrosion behaviour of titanium alloys TiAl6V4 and TiMo10Zr4 in ringer's solution : influence of microstructure and plastic strain
  AutorzyH. KRAWIEC, J. Loch, V. Vignal
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 33–40
21
 • [referat, 2008]
 • TytułComparison of local electrochemical impedance measurements derived from bi-electrode and microcapillary techniques
  AutorzyJ.-B. Jorcin, H. KRAWIEC, N. Pébère, V. Vignal
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
22
23
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułCorrosion and corrosion protection
  AutorzyHalina KRAWIEC
  ŹródłoGeneral chemistry for engineers / ed. by Halina Krawiec. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2019. — S. 298–320
24
 • [referat, 2010]
 • TytułCorrosion and passivation of $Fe-Cr$ alloys in geothermal water
  AutorzyHalina KRAWIEC, Alicja ŁUKASZCZYK, Jacek BANAŚ
  ŹródłoBook of abstracts of the 8textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : advances in corrosion science for lifetime prediction and sustainability: a celebration of the 100th birthday of Mars Fontana : May 2 to 5, 2010, Columbus, Ohio, USA / International Society of Electrochemistry. — Lausanne : ISE, cop. 2010. — S. 162
25
 • [referat, 2014]
 • TytułCorrosion behavior at the global and micro-scale of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 in Ringer solution
  AutorzyLOCH Joanna, ŁUKASZCZYK Alicja, Vignal Vincent, KRAWIEC Halina
  ŹródłoCorrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — S. 90