Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Krawiec, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2846-8353

ResearcherID: Q-4354-2018

Scopus: 55978749800

PBN: 900668

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 246, z ogólnej liczby 247 publikacji Autora


1
 • An electrochemical study of the corrosion behaviour of ADI and the role of anodic inhibitor at the microscale
2
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
3
 • Anodic behaviour of molybdenum and stainless steel in organic solution of sulphuric acid
4
 • Anodowe roztwarzanie miedzi w rozpuszczalnikach organicznych jako sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi
5
 • Application of electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
6
 • Application of the electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
7
 • Badania korozyjne elektroosadzanych nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych z wykorzystaniem technik globalnych i lokalnych
8
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera
9
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwór
10
 • Biomedyczne stopy tytanu - zachowanie elektrochemiczne w symulowanych roztworach fizjologicznych
11
 • Biopolymer-based coatings on the plasmochemical activated surface of NiTi alloy
12
 • Characteristic of chitosan composite coatings deposited on magnesium alloys
13
 • Charakterystyka procesów korozji wielofazowych stopów metali w mikro- i makroskali
14
 • Chemia ogólna [Dokument elektroniczny]
15
 • Combining the electrochemical microcell technique and the electron backscatter diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
16
 • Combining the Electrochemical Microcell Technique and the Electron Backscatter Diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
17
 • Comparison of corrosion behaviour of titanium alloys TiAl6V4 and TiMo10Zr4 in ringer's solution
18
 • Comparison of local electrochemical impedance measurements derived from bi-electrode and microcapillary techniques
19
20
 • Corrosion and corrosion protection
21
 • Corrosion and passivation of $Fe-Cr$ alloys in geothermal water
22
 • Corrosion behavior at the global and micro-scale of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 in Ringer solution
23
 • Corrosion behaviour and structure of the surface layer formed on austempered ductile iron in concentrated sulphuric acid
24
 • Corrosion behaviour at the microscale of ADI in sodium perchlorate solution and inhibition effect of molybdate anions
25
 • Corrosion behaviour of AlMg as-cast aluminium alloy under straining condition studied using microcapillary technique and strain microgauges