Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Krawiec, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2846-8353 orcid iD

ResearcherID: Q-4354-2018

Scopus: 55978749800

PBN: 5e709208878c28a04738ee34

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 270, z ogólnej liczby 271 publikacji Autora


1
 • An electrochemical study of the corrosion behaviour of ADI and the role of anodic inhibitor at the microscale
2
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
3
 • Anodic behaviour of molybdenum and stainless steel in organic solution of sulphuric acid
4
 • Anodowe roztwarzanie miedzi w rozpuszczalnikach organicznych jako sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi
5
 • Anticorrosive bioactive layers on titanium alloys for bioengineering applications
6
 • Application of electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
7
 • Application of the electrochemical microcell technique in solid state surface analysis
8
 • Badania korozyjne elektroosadzanych nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych z wykorzystaniem technik globalnych i lokalnych
9
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera
10
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwór
11
 • Biomedyczne stopy tytanu - zachowanie elektrochemiczne w symulowanych roztworach fizjologicznych
12
 • Biopolymer-based coatings on the plasmochemical activated surface of NiTi alloy
13
 • Characteristic of chitosan composite coatings deposited on magnesium alloys
14
 • Characteristic of structure and corrosion resistance of chitosan based coatings deposited on MgZnCa alloy
15
 • Characterization of composite chitosan – based coatings deposited on magnesium substrate used for orthopedic implants
16
 • Charakterystyka procesów korozji wielofazowych stopów metali w mikro- i makroskali
17
 • Chemia ogólna [Dokument elektroniczny]
18
 • Combining the electrochemical microcell technique and the electron backscatter diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
19
 • Combining the Electrochemical Microcell Technique and the Electron Backscatter Diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution
20
 • Comparison of corrosion behaviour of titanium alloys TiAl6V4 and TiMo10Zr4 in ringer's solution
21
 • Comparison of local electrochemical impedance measurements derived from bi-electrode and microcapillary techniques
22
23
 • Corrosion and corrosion protection
24
 • Corrosion and passivation of $Fe-Cr$ alloys in geothermal water
25
 • Corrosion behavior at the global and micro-scale of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 in Ringer solution